Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Közzétéve: 2021-01-29
Vizsgálatok, ellenőrzések

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Közzétéve: 2022-01-26
egyéb ellenőrzések 2021

Dátum Megnevezés
2022-01-26
egyéb ellenőrzések 2021
2022-01-19
Egyéb ellenőrzések
2022-01-19
egyéb ellenőrzések
2020-01-30
2019-07-30
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


Működés

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Jelenleg nincs releváns adat.

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve: 2022-04-22
Foglalkoztatottak 2022.I.negyedév

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve: 2021-02-16
Szerződések 2020

Frissítve: 2019-11-15
Szerződések

Közzétéve: 2019-09-12
Szerződések

Koncessziók

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. Nincs releváns adat.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. Nincs releváns adat.

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve: 2022-05-12
Módosított közbeszerzési terv

Közzétéve: 2020-03-13
Közbeszerzési terv 2020


Költségvetések, beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve: 2022-04-27
2022. I. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2021-07-23
2021. II.negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2021-07-23
2021. I. negyedéves mérlegjelentés

Dátum Megnevezés
2021-07-23
időközi mérlegjelentés 2020 IV negyedév
2021-02-16
Időközi mérlegjelentés 2020.III. negyedév
2020-10-21
Időközi mérlegjelentés 2020.II. negyedév
2020-07-21
Időközi mérlegjelentés 2020.I. negyedév
2020-04-21
Időközi mérlegjelentés 2019. IV.negyedév
2020-03-02
2019. II. negyedéves mérleg
2020-03-02
Időközi mérlegjelentés 2019. III. negyedév
2019-07-30
2019. I. negyedéves mérlegjelentés
2019-04-29
2018. III. negyedéves mérlegjelentés
2019-04-29
2018.IV.negyedéves mérlegjelentés
2019-04-29
2018. IV. negyedéves mérlegjelentés
2019-02-12
2018. II.negyedév mérlegjelentés
2018-07-26
2018. I.negyedév mérlegjelentés
2018-07-26
2017. IV. negyedéves mérlegjelentés
2018-03-06
2017. IV. negyedéves mérlegjelentés
2018-02-06
2017. III. negyedév mérlegjelentés
2017-10-25
2017.II.negyedéves mérlegjelentés
2017-07-17
2017. I. negyedév mérlegjelentés
2017-07-17
2016.IV.negyedév mérlegjelentés
2017-05-02
2016. III. negyedév
2016-11-14
2016. II. negyedév
2016-09-09
2016. II. negyedév mérlegjelentés
2016-07-20
2016. I. negyedéves mérlegjelentés
2016-04-26
2015. IV. negyedéves mérlegjelentés
2016-04-04
2015. III. negyedéves mérlegjelentés
2015-12-14
2015. II. negyedéves mérlegjelentés
2015-10-01
2013 III negyedév mérleg
2015-10-01
2013 II negyedév mérleg
2015-10-01
2013 I negyedév mérleg
2015-10-01
2012 IV negyedév mérleg
2015-10-01
2012 III negyedév mérleg
2015-10-01
2012 II negyedév mérleg
2015-10-01
2012 I negyedév mérleg
2015-10-01
2013 IV negyedév mérleg
2015-07-21
2015 I. negyedév mérlegjelentés
2015-07-21
2014 IV. negyedév mérlegjelentés
2015-04-29
2014 III negyedév mérlegjelentés
2014-10-29
2014 II. negyedésves mérleg
2014-09-11
2014 I. negyedéves mérleg

Szerződések

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

Közzétéve: 2020-12-22
5 millió Ft feletti szerződések

Dátum Megnevezés
2020-12-22
5 millió Ft feletti szerződések
2020-06-19