Moson Mentőcsapat

Megalakításának célja

Az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két- és többoldalú egyezményekben vállaltaknak megfelelően, a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok alapján olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsapat létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas komplex vízkárelhárítási (árvíz-, belvízvédelmi, valamint vízminőség-kárelhárítási), védekezési tevékenységek végrehajtására.
 
A cél tehát olyan képességű csapat megalakítása, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a régióban esetlegesen bekövetkező ár- és belvízi, valamint vízminőségi katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításához.
 
Rendeltetése
 
Győr-Moson-Sopron Vármegye védelmére, valamint a régió megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsapat, amely képes a megye veszélyeztetettségéből – az ár-és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek – adódó helyzetek során jelentkező olyan komplex vízkárelhárítási szakfeladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek.
 
Jogi háttér
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény;
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) kormányrendelet.
 
Szervezeti formája, állománya, összetétele
 
A Moson Mentőcsapat szervezeti formája területi polgári védelmi szakalegység, amely biztosítja a Területi Védelmi Bizottság elnökének kompetenciáját, másrészről biztosítja a bevont erők és eszközök jogvédelmét.
 
A szervezet társadalmi szervezetek, egyesületek, valamint gazdálkodó szervezetek állományából, illetve speciális esetekben felkért szakértőkből tevődik össze.

 • Az mentőcsapatot az alábbiakban felsorolt szervezetek alkotják:

 

 • Kunsziget ÖTE
 • Győrszemere ÖTE
 • Mosonszentmiklós ÖTE
 • Győri Speciális Mentők
 • Győri Búvár SE
 • Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete
 • Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő Vízi Polgárőr
 • Egyesület
 • Krízis Intervenciós TEAM

 A mentőcsapat a nemzetközi ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll:

 • Vezetési komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos állományából)
 • Vízkárelhárítási komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)
 • Kutatási-mentési komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)
 • Egészségügyi komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)
 • Logisztikai komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos állományából)

Alkalmazási területe
 
Vármegyei szinten a veszélyeztetett település polgármestere kezdeményezésére, a területi védelmi bizottság elnökének döntése alapján a vonatkozó jogszabályok szerint.
 
Országhatáron belül más megye kezdeményezésére a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendelkezése alapján.
 
Készenléti ideje
 
A bevonásra tervezett önkéntes szervezetek az értesítéstől számított 6 órán belül kezdjék meg a vonulást, megyén kívüli alkalmazás esetén az mentőcsapat megalakítási bázisára, megyén belüli alkalmazás esetén a csapatvezető által meghatározott, a kárhely közelében lévő gyülekezési helyre.
 
Megalakítási bázisa
 
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság épülete: 9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4.
 
Részleges alkalmazáskor az mentőcsapat vezetőjének döntése alapján a megalakítási bázis lehetséges alternatívája az alkalmazásba bevont tagszervezet telephelye.
 
Alkalmazás módjai
 
A mentőcsapat (területi polgári védelmi szervezet) egészében, a kialakult helyzet függvényében egyes egységei külön is, esetleg csökkentett létszámmal is alkalmazható.
 
Felkészítése

A mentőcsapat részét képező szervezetek tagjai rendelkeznek mindazon hazai és nemzetközi vizsgákkal (búvár, vízimentő, kisgépkezelő, hajóvezető, stb), amellyel az mentőcsapaton kívüli tevékenységüket ellátják. Ebből kifolyólag nem részesülnek alapképzésben, hanem a speciális hazai és nemzetközi terminológiákat, módszereket és eljárásokat sajátítanak el az aktuális jogi környezetben.

Rendszerbe állító gyakorlat:

A mentőcsapat rendszerbe állító gyakorlatára 2011.10.28-án Győr külterületén egy erre alkalmas helyen került végrehajtásra. A rendszerbe állító gyakorlaton a mentőcsapat tagjai gyakorolták a légi felderítést, a vízből történő mentést, a vízből történő műszaki mentést, valamint az árvízi védekezéssel kapcsolatos feladatokat (buzgárelfogás, szivattyúzás, nyúlgát építés) is. A rendszerbe állító gyakorlat során elsajátították  a mentés és védekezés végrehajtásához szükséges ismereteket, és felkészültek a minősítő gyakorlat feladataira.

Nemzeti Minősítő gyakorlat:

2012. április 19. és 20 –án Győrben került végrehajtásra a  „Moson” mentőcsapat és a „ZALA KÜLÖNLEGES MENTŐK” mentőcsapatának összevont Nemzeti minősítő gyakorlatára. A 36 órás gyakorlat során a megyei mentőcsapatnak Győr, Széchenyi István Egyetem melletti Mosoni-Duna szabad strand területén kellet végrehajtani a Nemzeti Minősítés irányelveiben meghatározott feladatokat (táborhely építés, árvízvédelmi, búvár, vízimentő, kitelepítési gyakorlati feladatok végrehajtása). Az irányelvben meghatározott feladatok mellet gyakorolták a más megyéből érkező mentőcsoportokkal történő együttműködés feladatait is. A mentőcsapat a minősítő bizottság értékelése alapján megfelelően végezte el a vizsgafeladatait így Nemzeti Minősítést kapott.

2017.október 6-7. újabb nemzeti minősítés

2022. november 05. - újabb nemzeti minősítés

Alkalmazás

A mentőszervezet megalakulása óta minden évben gyakorlatozik. A Moson mentőcsapat igazi megmérettetésére 2013. júniusában a Dunai árvizi veszélyhelyzet idején került sor. A mentőcsapat műszaki komponense Kunsziget, Dunaszentpál, és Győrújfalu térségében nyúlgát építési, bordás megtámasztási feladatokat. A kutatási komponense (Deepex Búvárok) Győrújfalu térségében az ideiglenesen helyreállított Mosoni-Duna töltés  vízoldal felőli víz alatti fóliázási feladatait végezte. A mentőcsapat éles helyzetben is jól vizsgázott köszönhetően a megfelelő felkészítésnek és a rendszeres gyakorlásnak.