Nemzeti minősítő gyakorlaton vettek részt a Moson mentőcsapat tagjai, valamint a Moson, a Turul és a Bakony mentőcsapatok búvárai

2017. október 07.

Ötévente bizonyítani kell a mentőcsapatok alkalmasságát, minősíteni kell munkájukat, felmérni, hogy valóban készen állnak-e mind szakmailag, mind technikai felszereltségükkel, - a hivatásos egységek munkáját segítve,- egy lezárt területen önállóan dolgozni, károkat felszámolni. Október 6.-7.-én megyénkben a Moson, a Bakony és a Turul mentőcsapatok búvár, valamint a Moson mentőcsapat vízi mentési képességeit, komplex árvízi védekezésük alapvető szakmai követelményének teljesülését mérték fel a szakemberek. A kétnapos gyakorlaton százhúsz tagnak kellett bizonyítania felkészültségét.

A Moson Mentőcsapat a megye védelmére, valamint a régió megsegítésére megalakult, civil alapon szerveződő speciális mentőcsapat, amely képes a megye veszélyeztetettségéből – az ár-és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek – adódó helyzetek során jelentkező komplex vízkár elhárítási szakfeladatok ellátására. A szervezet egyesületek, társadalmi szervezetek, valamint gazdálkodó szervezetek állományából, illetve speciális esetekben felkért szakértőkből tevődik össze. 

A gyakorlat feltételezett alaphelyzete szerint, Németországban és Ausztriában a Duna vízgyűjtő területén néhány nap alatt sok csapadék hullott, a hegyi patakok megáradtak. Az árhullám levonulása a folyamatos csapadék utánpótlás miatt lassú. A Duna árhulláma visszaduzzasztotta a Mosoni-Dunát, melynek következtében a folyó által érintett településeket elöntés fenyegeti. A Rába folyón a nagy mennyiségű csapadék hatására szintén megindult egy árhullám, ami a Duna és a Mosoni-Duna visszaduzzasztó hatása miatt nem tud levonulni. A kedvezőtlen időjárási feltételek miatt az alsó-szigetközi és a Rába melletti térségben fel kell készülni az érintett települések rendkívüli védekezési feladatainak végzésére, valamint a kitelepítés-befogadás feladatainak előkészítésére, megszervezésére. A rendkívüli árvízi helyzet miatt Győr-Moson-Sopron Megyében elrendelték az árvízi védekezésbe bevonható szervezetek mozgósítását, így riasztották a Moson mentőcsapat állományát is. 

Pénteken már a délelőtti óráktól riasztották a mentőszervezetek tagjait, akiknek délután három óráig kellett beérkezniük a gyülekezési helyre. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság udvarán Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, igazgató üdvözölte a mentőcsapatok tagjait és röviden vázolta a két napos gyakorlat feladatai, kiemelve a mentőcsapatok jelentőségét, szerepüket a megye védekezésében. Az igazgatóságon regisztrálták a beérkező tagokat, orvosi vizsgálat, eligazítás, majd munka-és balesetvédelmi oktatás és a felszerelések kiosztása következett. Ezt követően elindultak a kárhelyszínre, majd megkezdték a táborépítést. A különböző felszereléseket, védekezéshez szükséges eszközöket szárazföldi, illetve vízi úton szállították a kárhelyszínekre, a Mosoni-Duna partjára, majd az esti és éjszakai órákban megkezdték a védekezési munkálatokat. A gyakorlat során szombaton, a különböző feladatok végrehajtása és az árvízi védekezés egyidőben több helyszínen történt. A Széchenyi Egyetem melletti területen a védtöltés magasítását kellett elvégezni, így nyúlgát építést, bordás megtámasztást és buzgár elfogást végeztek a csapat tagjai. Egy másik helyszínen egy vízi balesethez is riasztották őket. A feltételezés szerint egy kirándulóhajó vezetőjének rosszulléte miatt irányíthatatlanná vált a hajó, ketten a vízbe estek, így a csapat kutatási, mentési és az egészségügyi komponensét is bevetették. Itt vízből mentési és elsősegélynyújtási feladatokat végeztek a gyakorlat résztvevői. Egy másik kárhelyszínen szivattyúzási és vízkormányzási feladatokat kellett megoldaniuk, hogy a belvízi elöntést megakadályozzák, majd az Aranyparttal szembeni szigeten rekedt fiatalokból álló kirándulócsoportot is ki kellett menteni a csapat tagjainak. Vízi járművel a partra, majd ideiglenes befogadóhelyre szállították és helyezték el a fiatalokat.  A gyakorlat sikeres lebonyolítását több szervezet is segítette munkájával, közreműködésével, így az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság-Rendőrőrs Komáromból, a Felső-Dunai Vizi Polgárőr Egyesület, a Tulipános Általános Iskola Győr, a Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma a Győri Búvár SE, illetve segítőkén részt vett több közösségi szolgálatát töltő diák is. 

Hegyeshalomban a bányatónál ezzel egy időben a Bakony, a Turul és a Moson mentőcsapat búvárainak képességeit is felmérték, a nemzeti minősítési követelmények figyelembevételével több feladatot kellett három fős csapatban végrehajtaniuk. A búvároknak különböző tájolási, keresési-kutatási feladataik, személymentés és árvízi védekezési feladataik voltak.

A gyakorlatokat szombat délután minősítő bizottság értékelte,  - melynek tagjai: Sikray Attila tű. alezredes, polgári védelmi főfelügyelő, (Komárom-Esztergom MKI), Poór Balázs tű. alezredes, polgári védelmi főfelügyelő, (Vas MKI), Vízi Ottó tű. alezredes, polgári védelmi főfelügyelő, (Veszprém MKI) és Radáni Gábor búvár oktató tréner voltak, -  majd átadták a mentőcsapatok vezetőinek az újabb öt évre szóló minősítést.