Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

Közzétéve: 2024-03-28
ADR bírság

Közzétéve: 2024-03-28
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-09-30
Hirdetmények-iparbiztonság

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

Közzétéve: 2022-09-30
Hirdetmények-vízügy, vízvédelem

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések
Közzétéve: 2022-09-30
Vízvédelmi hatósági eljárások

Jelenleg nincs archivált anyag.

A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az 50-nél több ügyfelet és a nem meghatározható számú ügyfelet érintő közhírré tételek az Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján. A Hatósági osztály hirdetményi úton közzétett döntései az alábbi linkre kattintva érhetőek el

Közzétéve: 2022-09-30
Hirdetmények-tűzvédelem

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok
Közzétéve: 2022-09-30
Hirdetmények-vízügy, vízvédelem

Jelenleg nincs archivált anyag.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. §

Jelenleg nincs archivált anyag.

Kéményseprőipari közszolgáltatók valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott kéményseprőipari közsszolgáltatók nyilvántartása:

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai,
c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye,
d) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja
e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése,
f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

2009. évi LXXVI. törvény 27§. és  2015. évi CCXI. törvény 7.§, (4) bek.

Nincs eltiltott szolgáltató

Dátum Megnevezés
2023-08-18
Kéményseprőipari tevékenységet végzők
2023-05-24
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2023-02-14
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2023-01-03
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2022-11-29
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2022-05-13
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2022-01-14
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2021-11-09
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2021-10-22
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2021-07-26
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2021-05-25
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2021-05-06
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2021-02-12
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2020-11-24
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2020-10-22
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2020-05-18
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők 2020.03.03
2020-03-05
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők 2019.07.09.
2019-07-10
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2019-04-12
kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2019-01-14
Kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2018-12-10
Kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2018-10-05
Kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2018-05-29
kéményseprő ipari tevékenységet végzők
2018-03-14
kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2018-02-07
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2017-07-31
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2017-06-15
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

Gazdálkodási adatok

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok

a közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018. 04.15. előtti adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik

Jelenleg nincs archivált anyag.

Közbeszerzési információk

közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) a) pontja.

Közzétéve: 2024-03-28
2024. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) c)-d) )

Dátum Megnevezés
2016-10-28
vállalkozási szerződés
2016-09-12
szerződések 2016
A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018.04.15. előtti adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, a kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik

Dátum Megnevezés
2022-06-09
összegzes - Győr, felújítás 2016.
2016-09-12
összegzés 2016
Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

a közzététel a a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Szerződésnyilvántartó Rendszerben (CoRe) történő közzétételre hivatkozva, közbeszerzés kereső link megjelenítésével történik

Dátum Megnevezés
2016-09-12
teljesítés 2016
Statisztikai összegzés

a közzététel a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, a kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik (utolsó közzétételi kötelezettség: 2018. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés)

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

 Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.