Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

RID bírság

Dátum Megnevezés
2021-08-05
RID bírság
A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

Közzétéve: 2022-06-17
ADR-bírság

Közzétéve: 2022-06-17
ADR-bírság

Közzétéve: 2022-05-20
ADR-bírság

Közzétéve: 2022-05-06
Közzétéve: 2022-05-06
Közzétéve: 2022-05-06
Közzétéve: 2022-05-06
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-04-28
ADR-bírság

Közzétéve: 2022-04-26


Közzétéve: 2022-04-25
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-04-22
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-04-22
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-04-21
ADR-bírság

Közzétéve: 2022-04-21
ADR-bírság

Közzétéve: 2022-04-11
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-04-11
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-04-11
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-04-11
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-04-11
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-04-11
ADR-bírság

Közzétéve: 2022-04-06
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-03-28
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-03-28
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-02-22
ADR-bírság

Közzétéve: 2022-02-21
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-01-28
tűzvédelmi bírság

Közzétéve: 2022-01-13
tűzvédelmi bírság

Frissítve: 2022-01-13
tűzvédelmi bírság

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések
A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az 50-nél több ügyfelet és a nem meghatározható számú ügyfelet érintő közhírré tételek az Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján. A Hatósági osztály hirdetményi úton közzétett döntései az alábbi linkre kattintva érhetőek el

Közzétéve: 2022-05-26
ADR-bírság

Közzétéve: 2022-05-26
ADR-bírság

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak. A BM OKF az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése alapján.

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. §

Kéményseprő-ipari közszolgáltatók valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott kéményseprő-ipari közsszolgáltatók nyilvántartása:

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai,
c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye,
d) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja
e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése,
f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

2009. évi LXXVI. törvény 27§. és  2015. évi CCXI. törvény 7.§, (4) bek.

Nincs eltiltott szolgáltató

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

Gazdálkodási adatok

Közbeszerzési információk

közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) a) pontja.

Közzétéve: 2022-05-12
Módosított közbeszerzési terv

Közzétéve: 2022-03-31
2022. évi közbeszerzési terv

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) b) pontja. Jelenleg nem releváns.

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) c)-d) )

Dátum Megnevezés
2016-10-28
vállalkozási szerződés
2016-09-12
szerződések 2016
A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) e) pontja.

Dátum Megnevezés
2022-06-09
összegzes - Győr, felújítás 2016.
2016-09-12
összegzés 2016
Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) f) pontja.

Dátum Megnevezés
2016-09-12
teljesítés 2016
Statisztikai összegzés

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) g) pontja. Jelenleg nincs releváns adat.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 13. sora. Jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján. Jelenleg nincs releváns adat.