Veszélyhelyzeti teendők

Árvíz

Alapvető magatartási szabályok: 

 • Kapcsolja be a rádiót, TV-t, figyelje a külső tájékoztatásra, hangosbeszélőre, szirénára!
 • Ne telefonáljon, csak segélykérési céllal!
 • Ha elrendelték a kitelepítést, ne mondjon ellent, kövesse az utasításokat!
 • Készítsen "túlélő"-csomagot!
 • A csomagot hátizsákban vagy válltáskában vigye, kezei maradjanak szabadon!
 • Zárja el és kapcsolja ki a gázt, villanyt, vizet, ha elhagyja a lakást, és zárja be az ajtókat, ablakokat is!
 • Öltözzön rétegesen, kényelmesen!
 • Gondoljon a családtagok szükségleteire is!
 • A megadott gyülekezőhelyet gyalog közelítse meg!
 • Csoportosan közlekedjen, hogy segíthessenek egymáson!
 • A gyülekezőhelyen várja meg a további utasításokat!
 • Ne hallgasson rémhírekre, ne terjessze azokat!
 • Bízzon azokban, akik felkészültek a védelmére, és Önért is vállalják a veszélyt!

Általános magatartási szabályok kitelepítés elrendelése esetén:

 • a lakosság a kitelepítéséről, kimenekítéséről szóló elrendelést követően bárhol értesül róla az első és legfontosabb számára, hogy ha lehetséges, hazatérjen a lakásába, családtagjait "összegyűjtse", mert a kitelepítésre, kimenekítésre a családnak együtt kell felkészülni,
 • alapvető követelmény, hogy a kitelepítést irányító szerv utasításait be kell tartani, a gyülekezőhelyen pontosan meg kell jelenni,
 • első feladat a veszélyhelyzeti („túlélő") csomag összeállítása,
 • a megadott kitelepítési útvonalat kell használni,
 • a kitelepítés során érvényesül a család együtt tartásának elve,
 • ha a veszélyhelyzet bekövetkeztekor a tanulók az iskolában tartózkodnak, és az osztályok tanulóiért a nevelő felel, ő viszi őket a kitelepítési gyülekező helyre, a befogadási helyen le kell adnia a névsorukat,
 • mindenkinek el kell döntenie, hogy saját maga által meghatározott befogadási helyre megy pld. rokonokhoz, vagy a befogadásra kijelölt helyre,
 • az egyedül maradó gyermekekre, idősekre és betegekre megkülönböztetett figyelmet kell szentelni, a mozgásképtelen betegeket a gyülekezőhelyen be kell jelenteni, a segítők megérkezéséig maradnia kell valakinek mellettük,
 • ne veszélyeztesse senki az életét a család értékeinek védelmével, mert a hátra maradt ingatlanok, egyéb vagyontárgyak őrzését a rendőrség, polgárőrség, őrző-védő szervezetek végzik.

A lakásból való távozáskor:

 • ki kell kapcsolni a villanyt az elektromos készülékeket, a világítást,
 • el kell zárni a víz- és gázvezetéket, berendezéseket,
 • el kell oltani a kályhákban, tűzhelyekben az égő tüzeket,
 • be kell zárni az ablakokat, ha van leereszteni a redőnyöket,
 • a lakásajtót kulcsra zárni,
 • a mozgásképtelen beteg családtagokat a gyülekezési helyen be kell jelenteni, egy visszamaradó családtag felügyelete
 • mellett meg kell várni, amíg az elszállításuk központilag megtörténik.

Földrengés

Alapvető magatartási szabályok: 

 • Hagyja el az épületet! A liftet ne használja!
 • Védje a fejét, arcát, szemét és szükség esetén a szabad bőrfelületét is! Nedves ruhával védekezhet a gázok és a füst ellen!
 • Ne késlekedjen az állatok vagy fontos értékeid mentésével, mert az életébe kerülhet!
 • Az út közepén, és ne a járdán haladjon!
 • Ha nem tudja elhagyni az épületet, zárja el a gázt, oltsa ki a nyílt lángot! Próbáljon az ablakból jelzést adni, hogy ki tudják menteni! Kapcsolja be a rádiót, TV-t, figyeljen a külső tájékoztatásra, hangosbeszélőre, szirénára, informálja a szomszédokat is!
 • Ha tűz keletkezik, próbálja azonnal eloltani, lokalizálni!
 • Védje magát az esetleg lehulló tárgyak ellen! Keressen menedéket az épület szilárd belső helyiségeiben, akár egy erős asztal alatt, kerülje a dőlésveszélyes tárgyak közelségét

A visszatelepítés tudnivalói

A veszély elmúltával a kitelepített lakosság visszatér a lakhelyére. A visszatérés lehetőségének a megállapítása a katasztrófavédelmi és a vízügyi szakemberek feladata. A visszatelepítés során feltétlenül tartsa be a következő szabályokat!

 • A visszatelepülés csak a katasztrófavédelmi szakemberek javaslata alapján történhet meg. Meg kell várni, amíg ők biztonságosnak ítélik meg a helyzetet.
 • Akiket szervezett formában telepítettek ki, azokat szervezett formában telepítik vissza is. Amennyiben önállóan tér vissza, feltétlenül jelentse be a befogadó településen a szándékát.
 • A településre csak akkor szabad visszatérni, ha megtörtént a fertőtlenítés.
 • Ha az orvosok javasolják, adassa be a védőoltást.
 • Ha a házán, lakásán repedéseket, töréseket lát, kérje a szakemberek véleményét lakása biztonságát illetően.
 • Ha romosodást talál, a romok eltakarítása nagy körültekintést igényel, mert a romok mozgatása újabb omlást idézhet elő. Sose kezdjen egyedül a munkához, kérje a szakemberek segítségét.
 • Az állati tetemeket, szemetet, amelyet a víz hordott az udvarára, kertjébe, ne ássa el. A szakemberek begyűjtik azokat.
 • A vizet, villanyt, gázt csak a vezetékek és a hálózat ellenőrzése után lehet bekapcsolni.
 • Az átázott elektromos készülékeket, a gázkazánt, konvektorokat üzembe helyezés előtt vizsgáltassa meg szakemberekkel.
 • A vezetékes víz használata a hatóságok engedélye alapján történhet csak meg.
 • A kút vize sokáig alkalmatlan még emberi, állati fogyasztásra, fertőtlenítés és az ellenőrzés után lehetséges csak.
 • Kérjük, hogy a saját érdekében a visszatelepítés során tartsa be a hatóságok által meghatározott szabályokat.