Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Ügy száma: 35850/4885-11/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.22
Ügyfél neve: VASIVÍZ Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.

Tárgy: VASIVÍZ Zrt. Ostffyasszonyfa, Vízműtelep vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása (Pápoc település ivóvízminőség-javító program, egységes szerkezetbe foglalás) - hirdetmény

Ügy száma: 35850/5617-1/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.22
Ügyfél neve: Rajka Község Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 9224 Rajka Szabadság tér 22

Tárgy: Rajka Község Önkormányzata, Rajka 0229/5 hrsz-ú hulladéklerakó kármentesítéséhez kapcsolódó vizilétesítmények vízjogi üzemeltetés engedélyének módosítása - hirdetmény

Ügy száma: 35800/3266/13/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.16
Ügyfél neve: Mészáros Mihály
Lakcíme/Székhelye: 9071 Gönyű, Bem J. u. 11.

Tárgy: Közhírré tétel: Mészáros Mihály - Győr 01089/4, 01092/8 hrsz-ú ingatlanokon lévő gyümölcsös öntözése, és Győr 01091/1 hrsz-ú ingatlanon létesített talajvízkút vízjogi üzemeltetési engedélyezése

Ügy száma: 35800/4370-4/2020. ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.15
Ügyfél neve: Kapuvár Város Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Tárgy: Kapuvár Város Önkormányzata – Hany Istók Kerékpáros Centrum (1323/3 hrsz.) szennyvíz-kibocsátási engedélyezési eljárás

Ügy száma: 35800/4045-5/2020. ált Kifüggesztés napja: 2020.10.15
Ügyfél neve: E.ON Északdunántúli Áramhálózati Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

Tárgy: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győr 6401 hrsz. alatti ingatlanon 35/10 kV-os transzformátor-állomás tisztított csapadékvíz kezelése– szennyvíz kibocsátási engedély kiadása - közlemény

Ügy száma: 35800/4045-4/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.15
Ügyfél neve: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13

Tárgy: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győr 6401 hrsz. alatti ingatlanon 35/10 kV-os transzformátorállomás tisztított csapadékvíz kezelése - szennyvíz kibocsátási engedély - határozat

Ügy száma: 35850/4332-6/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.14
Ügyfél neve: Harka Község Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 9422 Harka, Nyéki u. 34.

Tárgy: Harka Község Önkormányzata - Soproni Vízmű Zrt., Sopron és térsége szennyvízelvezető rendszer üzemeltetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (szennyvízvezetési szolgalmi jog utólagos megállapítása Harka település tekintetében)

Ügy száma: 35850/4332-5/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.14
Ügyfél neve: Harka Község Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 9422 Harka, Nyéki u. 34.

Tárgy: Harka Község Önkormányzata - Soproni Vízmű Zrt., Sopron és térsége szennyvízelvezető rendszer üzemeltetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (szennyvízvezetési szolgalmi jog utólagos megállapítása Harka település tekintetében) - Harározat

Ügy száma: 35850/4332/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.14
Ügyfél neve: Harka Község Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 9422 Harka, Nyéki u. 34.

Tárgy: Harka Község Önkormányzata - Soproni Vízmű Zrt., Sopron és térsége szennyvízelvezető rendszer üzemeltetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (Szennyvízvezetési szolgalmi jog utólagos megállapítása Harka település tekintetében

Ügy száma: 35850/5226-1/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.13
Ügyfél neve: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Lakcíme/Székhelye: 9021 Győr, Árpád u. 08.

Tárgy: Észak-dunántúli vízügyi Igazgatóság - Táti sziget távlati vízbázis hidrogeológiai védőidomának kijelölése - Hirdetmény

Ügy száma: 35800/4377-11/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.13
Ügyfél neve: Esztergom Város Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 2500 Esztergom, széchenyi tér 1.

Tárgy: Esztergom Város Önkormányzata - Esztergom, Búbánatvölgyi Halas-, Mini- és Fürdő-tó vízjogi üzemeltetési engedély