Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Ügy száma: 35800/7085-10/2019.ált Kifüggesztés napja: 2020.01.27
Ügyfél neve: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Lakcíme: 1131 Budapest, Váci u. 45.

Tárgy: NIF Zrt. - Komárom-Révkomárom közötti új Duna-hídhoz csatlakozó útszakasz, szikkasztó medencékhez tartozó monitoring kutak vízjogi létesítési engedélyezése - hirdetmény

Ügy száma: 35800/7564-12/2019.ált. Kifüggesztés napja: 2020.01.27
Ügyfél neve: Sárisáp Község Önkormányzata
Lakcíme: 2523 Sárisáp, Fő u. 123.

Tárgy: Sárisáp Község Önkormányzata - Sárisáp szennyvíztisztító telep korszerűsítés - vízjogi létesítési engedélye

Ügy száma: 35800/623/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.01.24
Ügyfél neve: Tardos Község Önkormányzata
Lakcíme: 2834 Tardos, Rákóczi F. út 10.

Tárgy: Tardos Község Önkormányzata - Tardos 049/516 hrsz-ú ingatlanon Tardos község szennyvíztisztító telep korszerűsítésének vízjogi létesítési engedélyezési eljárása