Tűzvédelmi Szakvizsga

Szakvizsgáztatás

A tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő oktatásszervezők és vizsgáztatók felett a szolgáltatás-felügyeleti hatósági hatáskört a katasztrófavédelmi igazgatóságok látják el.


 

A bejelentéseket a jogszabályokon alapuló adatlapon kell megtenni. 

A bejelentés eljárási illetéke 3000 Ft.

A szolgáltató a tevékenységének új foglalkozási ággal történő bővítését, a korábban bejelentett adataiban bekövetkezett változást, vagy a tevékenységének megszűnését haladéktalanul köteles adatváltozásként bejelenteni a felügyeletet ellátó hatóságnak. 

Az adatváltozás bejelentése illetékmentes. 


 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezetek csak az elektonikus ügyintézés szabályai szerint intézhetik hatósági ügyeiket. Ebben az esetben a 3.000 Ft. eljárási illetéket a NAV eljárási illetékszámlájára átutalással kell megfizetni.


 

Az oktatásszervezőknek a sikeres vizsgát tett személyekről félévente összesítést kell készíteni a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban. Az összesítést minden félévet követően az azt követő hónap utolsó napjáig kell megküldeni a tűzvédelmi hatóság részére.


 

Kapcsolódó jogszabályok:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet.

A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet.
 

A tűzvédelmi hatóság nyilvántartást vezet a tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő oktatásszervezőkről és a vizsgáztatókról. A nyilvántartás a jogszabályban meghatározott adatok tekintetében – a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.