Tűzvédelmi Szakvizsga

A tűzvédelmi szakvizsgáztatás és a hozzá kapcsolódó oktatásszervezés szolgáltatásfelügyeleti hatáskörét a katasztrófavédelmi igazgatóságok látják el.

A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés és vizsgáztatás tevékenység bejelentése az alábbi dokumentumok megküldésével tehető meg:

  • Adatlap a tűzvédelmi oktatásszervezés tevékenység bejelentéséhez
  • Adatlap a tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység bejelentéséhez

A szolgáltató a tevékenységének új foglalkozási ággal történő bővítését, a korábban bejelentett adataiban bekövetkezett változást, vagy a tevékenységének megszűnését haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 napon belül köteles adatváltozásként bejelenteni a felügyeletet ellátó hatóságnak.

A szolgáltatási tevékenység bejelentéséhez eljárási díjat nem kell fizetni.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
  • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.
  • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet.
  • A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet.

Az oktatásszervezők a sikeres vizsgát tett személyekről félévente, a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban tájékoztatják a tűzvédelmi hatóságot, mely összesítést készít.

Az oktatásszervezőknek a sikeres vizsgát tett személyekről az összesítést minden félévet követően az azt követő hónap utolsó napjáig kell megküldeni az igazgatóság részére. A hatóság az alábbi formátum szerint várja az adatszolgáltatást: