Iparbiztonsági szakterület

Az új katasztrófavédelmi törvényben (továbbiakban Kat.) és annak végrehajtási kormányrendeletében meghatározott feladatok ellátására, azzal összhangban a BM OKF-en és a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon 2012. január elsejével új szervezeti struktúra alakult. Ez három pillérre épül: iparbiztonság, polgári védelem és tűzvédelem. Az iparbiztonsági feladatok ellátására létrehozott Iparbiztonsági Főfelügyelőség tevékenysége három fő szakterületi feladatra terjed ki. Ezek a veszélyes ipari üzemek felügyelete, a veszélyes áruk szállításának ellenőrzése és a kritikusinfrastruktúra-védelem.
Az igazgatóság katasztrófavédelmi feladatai kiterjednek több veszélyes tevékenységre, többek között a küszöb alatti üzemekre, kiemelten kezelendő létesítményekre, veszélyes áru- (közúti, vasúti, vízi és légi) szállításra, továbbá a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos feladatokra.

A főfelügyelőségi szervezeti struktúrával lehetővé válik a kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos tevékenység ágazatokon belüli és azokon átnyúló szabályozása, a gazdaság működését elősegítő, létesítmények működésének megzavarásából fakadó negatív következmények megelőzése. Ezáltal az ezekre való felkészülés és védelmük, a potenciálisan veszélyes tevékenységek környezetében élő lakosság védelme egy egységesebb biztonságpolitikai szemlélettel kezelhetőbbé válik.

Ügyintéző

Horváth Gergely tűzoltó alezredes, vármegyei iparbiztonsági főfelügyelő 96/529-535 

Ügyfélfogadás:

hétfő, szerda, csütörtök 8-15 óra