Polgári védelmi szakhatósági eljárások

  • A nukleáris létesítmény helykijelölésével, telepítésével, létesítésével, üzembe helyezésével, üzemeltetésével, átalakításával, végleges leállításával, továbbá a nukleáris létesítmény rendszereinek és rendszerelemeinek átalakításával kapcsolatos engedélyezési eljárása
  • Az atomenergiáról szóló törvény szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés katasztrófavédelmi szempontból történő jóváhagyási eljárása
  • Az atomenergiáról szóló törvény szerinti balesetelhárítási és intézkedési terv engedélyezési eljárása
  • A radioaktív anyagok 51/2013.(IX.6.) NFM rendelet szerinti szállításához szükséges baleset-elhárítási intézkedési terv engedélyezési eljárása
  • A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében nyitott sugárforrás esetén
  • A radioaktív anyag termelése, előállítása forgalmazása tekintetében
  • A radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése tekintetében
  • Radioaktív hulladékok átmeneti tárolójának és végleges hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése, átalakítása, megszüntetése, lezárása, és az aktív, valamint a passzív intézményes ellenőrzésre történő áttérés tekintetében
  • Az életvédelmi rendeltetésű építmények, óvóhelyek építésével, átalakításával, megszüntetésével kapcsolatos engedélyezési eljárás