A magyaróvári önkéntes tűzoltó testület története

Magyarországon a XIX. század második felére tehető a szervezett tűzvédelem alakulása, de a tüzek elleni védekezésről már jóval korábban, az 1500-as évektől is találunk feljegyzéseket.

Egy korabeli (1581-es) jegyzőkönyvben olvasható: Magyaróvár királyi szabadalmas mező város tiszteletre méltó tanácsának tisztikarához – tehát a város elöljáróságához – tartozott a tűzbiztos is. Feladatuk az volt, hogy a házanként kiállított tűzőrség ébrenlétét figyelemmel kísérjék. 

A város és a megye mindenkor „országút” volt, ahol nemcsak békés kereskedelem, hanem hadak átvonulás is történt, és az akkori haditechnika előírása szerint a visszavonuló sereg „felperzselt földet” hagyott maga mögött. Béke időben a legtöbb tűz a pajtákban keletkezett, és sokszor csak öngyulladást állapítottak meg, de ugyanakkor a gyújtogatók ellen is a legszigorúbb büntetéseket szabták ki. Mivel a tűzesetek egyre gyakoribbak voltak, valamit tenni kellett, így arra született határozat, hogy a kémények és a konyhák állapotát évenként felül kell vizsgálni.

Később Moson megye közgyűlése 1770-ben az egész megyére érvényes tűzvédelmi intézkedést hozott, amely több mint egy évszázadon keresztül érvényes volt a terület tűzmegelőzésében és védelmében.

Aztán a város 1863. február 7-én tartott közgyűlésen hozott tűzrendészeti szabályrendeletében rámutat arra, hogy a nap-nap után előadódó tűzesetek miatt az állandó önkéntes tűzoltótestület megszervezése kívánatos volna. Addig, amíg az megalakulhat, a céhek látják el továbbra is a tűzoltószolgálatot. 

1876-ban Pozsony és Sopron példájára a gyakori tűzesetek következtében előállott közhangulat végre megteremtette a testületet. A Fő utcán 1876. áprilisában kitört tűznél tapasztalták, hogy a régi rendszerű tűzoltás, a céh-kötelék eltűntével nem felel meg a kor igényeinek. Általános lelkesedéssel alakították meg a tűzoltó eszméért lelkesedő polgárok a testületet, melynek parancsnoka Lovag Hajmann Frigyes lett. A város a megalakult testületnek a Deák téren a jelenlegi akadémiai ház helyén álló városi épületet engedte át szertárul. 

Bővebben a régi időkről az 1991. május 2.-án az Országos Tűzoltó Napokra és a 115 éves mosonmagyaróvári tűzoltóság jubileumi ünnepségére, Tukovics János tű. őrnagy akkori városi parancsnok által készített kiadványban olvashatnak.