Elérhetőségek

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 • Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4.
 • Tel.: +36 96/518-293
 • E-mail: htlsryfmbytnyng.tlzf@xngirq.tbi.uh
 • elektronikus ügyintézés: epapir.gov.hu

Ügyfélkapcsolati vezető: Schreindler Ágnes tű. alezredes, hivatalvezető

Ügyfélfogadás rendje:

 • Hétfő: 10:00-12:00-ig
 • Szerda: 13:00-15:00-ig
 • Péntek: 9:00-11:30-ig

Eljárásrend

Adatlap

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója havonta az első szerdai napon, ünnep- vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő munkanapon 9-től 10 óráig fogadóórát tart, melyen a részvételi szándékot a fogadónapot megelőző hónap végéig, illetve a fogadónap előtti utolsó munkanap végéig lehet jelezni.

A 2018. január 01-jén hatályba lépő, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (2) bekezdése szerint ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni. 

Az Ügyfél és a hatóság közti kapcsolattartás egyes kötelező formáiról 2018. január 01. napjától 

2018. január 01-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 

Az Ákr. 35. § (2) bekezdése szerint ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni.

Írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem felel meg.

Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező kérelem a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem felel meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek!

Fentiekre figyelemmel a hatóság felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy 2018. január 01. napjától a hatósági eljárás megindítása iránti kérelem benyújtására kizárólag írásban van mód, e-mail címről érkező kérelmek és egyéb beadványok nem alkalmasak joghatás kiváltására.

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság

Cím: 9021 Győr, Árpád u. 28-32.

 

Ügyfélfogadás:

Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Ügyfélkapcsolati vezető:  Sipos Bernadett

Tel.:  (06-96) 518-297

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 10:00-12:00-ig
 • Szerda: 13:00-15:00-ig
 • Péntek: 9:00-11:30-ig

E-mail: tlbe.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh.

elektronikus ügyintézés: epapir.gov.hu, vizek.gov.hu

Az ákr. és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény 2018. január 01-jei hatálybalépéssel módosítja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény egyes rendelkezéseit, többek között az ügyvél és a hatóság közötti kapcsolattartásról. 

A vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárásban 

az Ügyfél és a hatóság közti kapcsolattartás egyes kötelező formáiról 2018. január 01. napjától

2018. január 01-jén hatályba lép az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint módosulnak a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások során alkalmazandó jogszabályok is. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 2018. január 01. napjától hatályos 28/B. § szerint a vízügyi hatósági eljárás során a kérelem, a hiánypótlás, és az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban terjeszthető elő.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91/B. § (2) bekezdése szerint a vízvédelmi hatósági eljárásban a kérelem, a hiánypótlás, és az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban terjeszthető elő.

Írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem, hiánypótlás és ügyféli nyilatkozat felel meg.Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező beadványok a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem felelnek meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek!

Fentiekre figyelemmel a vízügyi és vízvédelmi hatóság felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy 2018. január 01. napjától a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelem benyújtására, valamint a hatósági eljárás során a hiánypótlás és az ügyféli nyilatkozat megküldésére kizárólag írásban van mód, az e-mail címről érkező kérelmek és egyéb beadványok nem alkalmasak joghatás kiváltására.

 

 

Ügyfélfogadás a katasztrófavédelmi kirendeltségeken

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 10:00-12:00-ig
 • Szerda: 13:00-15:00-ig
 • Péntek: 9:00-11:30-ig

Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 10:00-12:00-ig
 • Szerda: 13:00-15:00-ig
 • Péntek:  9:00-11:30-ig

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 10:00-12:00-ig
 • Szerda: 13:00-15:00-ig
 • Péntek:  9:00-11:30-ig

Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 10:00-12:00-ig
 • Szerda: 13:00-15:00-ig
 • Péntek:  9:00-11:30-ig

 

A katasztrófavédelmi megbízottak ügyfélfogadása

 

A kéményseprőipari tevékenységgel kapcsolatos elérhetőség az alábbi honlapon olvasható https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat