Műveletirányítók és híradó ügyeletesek versenyeztek

2022. május 18.

Május 18-án már nyolcadik alkalommal rendezte meg a főügyeleti osztály a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a híradó ügyeletesek és műveletirányítók szakmai versenyének megyei döntőjét.

A mai megmérettetés célja az ügyeletesi állomány elméleti és gyakorlati felkészültségének felmérése és növelése, szakmai ismereteik bővítése, amely egyben jó alkalom arra, hogy az országos versenyre is felkészüljenek.

A szakterület szakmai napja keretében tartott megyei eseményt a helyi fordulók korábban már megelőzték így ma a legjobb helyi versenyzők mérkőztek meg. A versenyen a megyei igazgatóság illetékességi területén működő hivatásos tűzoltó-parancsnokságok által szervezett helyi ügyeletesi versenyen legjobb eredményt elért 2-2 híradó ügyeletes, valamint a műveletirányítási ügyeletről szolgálati csoportonként 2 fő műveletirányító referens vett részt egyéni és csapat kategóriában.

A híradó ügyeletesek szakmai napját és versenyét Sári Ákos tűzoltó ezredes, megyei igazgatóhelyettes nyitotta meg, ahol üdvözölte a résztvevőket és elmondta, hogy szükség van az élet minden területén, de leginkább munkánk során a folyamatos fejlődésre, arra, hogy feladatainkat egyre jobban végezzük. A mai versenyen indulókat is a pontosságra, gyorsaságra, a rendelkezésre álló térinformatikai eszközök kihasználására, a hatékonyságra buzdította.  Pákai László tűzoltó alezredes főügyeleti osztályvezető egy rövid technikai értekezletet tartott, ahol elmondta a versenyzőknek a verseny menetét, majd jó versenyzést kívánt a kollégáknak, akik a mai napon ismét felmérhetik jelenlegi tudásukat.

A megmérettetés elméleti feladatsorból - amit az ILIAS elektronikus programon oldottak meg -  és gyakorlati feladatokból állt, melyet a résztvevőknek időre kellett teljesíteniük. A bejelentések és feladatok olyan szituációkat mutattak be, amelyek a mindennapok során is előfordulhatnak. A gyakorlati feladatok során a PAJZS, KAP, DÖMI alkalmazása és a veszélyes anyagok azonosítása is fontos szerepet kapott.

A sokrétű szakmai felkészültséget igénylő versenyt a megyei főügyeleti osztályvezető zárta a versenyzők és a csapatok teljesítményének értékelésével és az eredményhirdetéssel, az okleveleket és serlegeket Sári Ákos tűzoltó ezredes adta át a legjobbaknak.

A versenyen egyéni és csapat kategóriában az alábbi eredmények születettek:

A híradó ügyeletesek egyéni versenyében

a harmadik helyezett: Heiszig Mátyás tű.őrm.(Sopron HTP)

második helyezett:  Holczer Kristóf tű. őrm. (Győr HTP)

az első helyezett:  Turek Gyula tű.zls. ( Mosonmagyaróvár HTP)

 

A híradó ügyeletesek csapat versenyében

a negyedik helyezett: Kapuvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

harmadik:Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

második: Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

első: Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapata

 

Műveletirányító egyéni kategóriában:

harmadik helyezett: Szűcs Roland tű. zls.

második helyezett: Fekete Szabolcs tű.zls.

első helyezett: Jorsits Tamás tű. zls.

 

Műveletirányító csapat kategóriában:

negyedik helyezett: az „Alfa” csoport

harmadik helyezett: a „Gamma” csoport

második a „Delta” csoport,

első helyezett pedig a „Béta” csoport 

 

A verseny legjobb elméleti feladat megoldója Fekete Szabolcs tűzoltó zászlós lett, a legjobb gyakorlati versenyzőnek járó díjat pedig Szűcs Roland tűzoltó zászlós érdemelte ki.