Gönyűn gyakorlatozott a Moson-Mentőcsapat

2021. október 19. 11:07

A Moson Mentőcsapat a megye védelmére, valamint a régió megsegítésére megalakult, civil alapon szerveződő speciális mentőcsapat. A csapat a megye veszélyeztetettségéből adódóan – az ár-és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek során jelentkező komplex vízkár elhárítási szakfeladatok ellátására alkalmas. A szervezet egyesületek, társadalmi szervezetek, valamint gazdálkodó szervezetek állományából, illetve speciális esetekben felkért szakértőkből tevődik össze. 

A szombati gyakorlatot a Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő Vízipolgárőr Egyesület kezdeményezésére a nyári időszakban megnövekedett vízi balesetek megelőzése miatt, Gönyűre a Duna-parta szervezték. A munkavédelmi oktatás után a gyakorlat résztvevői eltűnt személyt és tárgyakat kerestek a Dunában. Ennek során megismerték a szonárral felszerelt motoros hajók használatát, szükség volt a búvárok tudására is, de a vízből kimentett ember újraélesztését is feleleveníthette az a hetven résztvevő, aki többek között az együttműködést is gyakorolta a társszervekkel. 

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság mellett a gyakorlaton részt vett a Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő Vízipolgárőr Egyesület,  a vöröskereszt, a rendőrség, a Győri Speciális Mentők, a Győri Búvár SE, a Diving Sport Búvár csapata, az Ásványráró és Hédervári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Szegedi Speciális Mentők, valamint több regionális szervezet is.