Áttekintés

Magyarország számára kiemelt feladatként jelentkezik a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: NIS irányelv) hazai jogrendbe történő átültetése. Az implementálás során egységes cél volt, hogy a NIS irányelvből fakadó új feladatrendszer ellátása a már meglévő, információbiztonsági területen feladatot végző szervek képességeire építve, azokat kiegészítve valósuljon meg.