Polgári védelmmel kapcsolatos jogszabályok

 

Törvények

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25)

 • 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról

 • 2011. évi CXXVIII. (Kat.) törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 • 2011. évi CXIII. (Hvt.) törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Kormányrendeletek

 • 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

 • 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (Kat. Vhr.) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

 • 290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet (Hvt. Vhr.) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Kormányhatározatok

 • 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

BM rendeletek

 • 61/2012. (XII.11) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011(XII. 29.) BM rendelet módosításáról.

 • 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

 • 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról

 • 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

BM utasítások

 • 2/2016. (II.25.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek értesítési rendjéről

 • 32/2011. (XII. 2.) BM utasítás a Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer és a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazás létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló.