Veszélyes áruk szállítása


A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladatai a veszélyes áruk szállításával kapcsolatban:

Illetékességi területén irányítja a veszélyes áru szállításának ellenőrzésével, szankcionálásával, balesetek kivizsgálásával kapcsolatos katasztrófavédelmi elsőfokú hatósági feladatokat, végzi az előzőekre vonatkozó jelentések feldolgozását.

Ellátja a veszélyes áru szállításának ellenőrzésével, a veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzésével, összefüggő közigazgatási ügyekben történő elsőfokú hatósági tevékenységet, valamint a Katasztrófavédelmi Kirendeltségek szakmai felügyeletét.
A veszélyes szállítmányok ellenőrzési szakterületen folyamatos kapcsolatot tart a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos balesetek megelőzésében, elhárításában érdekelt társszervekkel, szakmai és gazdálkodó szervezetekkel, illetékességi területén figyelemmel kíséri a védekezésben érintettek együttműködésének helyzetét, közreműködik a közös feladatok ellátására való felkészülés feladatainak időszakos egyeztetésében.

Bejelentés RID (VASÚT)

Tájékoztató a veszélyes áruk vasúti szállításának bejelentéséhez (RID)
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló Korm. rendelet a vasúti társaságok, illetve a vasúti szállítást vagy fuvarozást végző vállalkozások részére előírja, hogy a veszélyes áruk szállításáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére bejelentést kell tenni.

A bejelentés módja:
A bejelentést a BM OKF honlapján elérhető Microsoft Word dokumentum (DOC) vagy Portable Document Format (PDF) nyomtatvány segítségével lehet teljesíteni. (http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=adr_bejelentes_rid )

Microsoft Word dokumentum (DOC) alkalmazása esetén a nyomtatványt számítógéppel értelemszerűen kitöltve, e-mailben kell továbbítani az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.

Portable Document Format (PDF) alkalmazása esetén a nyomtatványt ki kell nyomtatni, majd a kézzel, olvashatóan kitöltött nyomtatványt telefaxon kell továbbítani az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.

A veszélyes áru vasúti szállításának bejelentésekor belföldi rakodás esetén a berakás, külföldi rakodás esetén a határátlépés helye szerinti megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) az illetékes.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság e-mail elérhetősége a bejelentés megtételéhez:
e-mail: gyor.ugyelet@katved.gov.hu

A bejelentés határideje:
• Veszélyes áru vasúti szállítása esetén a bejelentésnek az árutovábbítás megkezdését megelőzően legalább egy órával be kell érkeznie az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére. Külföldről érkező veszélyesáru-szállítmány esetén a bejelentést legkésőbb egy órával azelőtt kell megtenni, hogy a vonat az üzemváltó állomást elhagyja. Rendszeres szállítás esetén a veszélyes áru vasúti továbbítását végző vasúti társaság egy hónapos időintervallumra is megteheti a bejelentését a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanap 12 óráig.
• A bejelentett időpontnál korábban Magyarország területén a veszélyes áru vasúti továbbítása nem kezdhető meg.
• A vasúti társaság köteles a már bejelentett, de meghiúsult vagy módosított árutovábbítást a katasztrófavédelmi hatóság felé a fentiekben részletezett módon a vonat indulásáig, de legkésőbb az információ tudomására jutását követően haladéktalanul jelezni.

Felmentés a bejelentés teljesítése alól:
Veszélyes áru vasúti szállítása esetén a bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon veszélyes áru továbbításra, amelyet a RID 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek, valamint az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök továbbítására.

Tájékoztató a veszélyes áruk vízi szállításának bejelentéséhez (ADN)
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló Korm. rendelet a vasúti társaságok, illetve a vasúti szállítást vagy fuvarozást végző vállalkozások részére előírja, hogy a veszélyes áruk szállításáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére bejelentést kell tenni.
A bejelentés módja:

A bejelentést a BM OKF honlapján elérhető Microsoft Word dokumentum (DOC) vagy Portable Document Format (PDF) nyomtatvány segítségével lehet teljesíteni. (http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=adr_bejelentes_adn )

Microsoft Word dokumentum (DOC) alkalmazása esetén a nyomtatványt számítógéppel értelemszerűen kitöltve, e-mailben kell továbbítani az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.

Portable Document Format (PDF) alkalmazása esetén a nyomtatványt ki kell nyomtatni, majd a kézzel, olvashatóan kitöltött nyomtatványt telefaxon kell továbbítani az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.

A veszélyes áru vízi szállításának bejelentésekor belföldi rakodás esetén a berakás, külföldi rakodás esetén a határátlépés helye szerinti megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) az illetékes.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság e-mail elérhetősége a bejelentés megtételéhez:
e-mail: gyor.ugyelet@katved.gov.hu

A bejelentés határideje:
Veszélyes áru vízi szállítása esetén a bejelentést legalább 24 órával az árutovábbítás megkezdése előtt teljesíteni kell.
A veszélyes áru vízi szállítását vagy fuvarozását végző vállalkozás köteles a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást, vagy a bejelentésben szereplő adatok esetleges módosítását a katasztrófavédelmi hatóság felé a fentiekben részletezett módon haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentett szállítás előre jelzett időpontjáig jelezni.

Felmentés a bejelentés teljesítése alól:
Veszélyes áru vízi szállítása esetén az adatszolgáltatási kötelezettséget nem kell teljesíteni azon veszélyes áru szállítása során, amely szállítás adatai a RIS-rendszerben rögzítésre kerültek, illetve a bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon veszélyes áru szállítására, amelyet az ADN 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek, valamint az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök szállítására.