Ügyfélszolgálat


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben előírtak értelmében a hatósági ügyek intézését a következő információkkal, útmutatókkal és tájékoztatókkal kívánjuk segíteni.

Hatóság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Illetékessége: Győr-Moson-Sopron megye területére terjed ki.
Postai címe: H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Telefonszám: 06 96/ 529-530

Ügyfélfogadás:

hétfő, szerda, csütörtök 8-15 óra (előre egyeztetett időpontban)

A Tűzmegelőzési szakterület az alábbi ügyeket intézi:

Szolgáltatási tevékenység felügyeleti tevékenységet lát el a bejelentéshez kötött tűzvédelmi tevékenységek vonatkozásában:

  • tűzvédelmi szakvizsga tanfolyamok ellenőrzése
  • tűzvédelmi szakvizsgáztatást szervezők regisztrálása
  • tűzvédelmi szakvizsga oktatók regisztrálása

Eljár azokban a beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.
Polgári repülőtereknél jogszabályban meghatározott esetekben eljár.
Kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások kapcsán eljár.

A Tűzmegelőzési szakterület illetékessége a Győr-Moson-Sopron megyére terjed ki.

A Tűzmegelőzési szakterületen az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

  • postai úton (9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.)
  • személyesen, ügyfélfogadási időben (9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.)

Ügyintézők:

Bakcsányi Péter tűzoltó alezredes 06 96/529-533
Iványi Ákosné tűzoltó őrnagy 06 96/529-533
Debreczeni Zoltán tűzoltó őrnagy 06 96/529-533
Béres Tamás tűzoltó százados 06 96/529-533 
Bársony Balázs tűzoltó százados 06 96/529-533

Sebestyén Anikó tűzoltó főhadnagy 06 96/529-533

Horváth-Tudós Adrienn tűzoltó törzsőrmester 06 96/529-533Az eljárási illetékek, illetve igazgatási szolgáltatási díjak meghatározását a következőkben felsorolt jogszabályok irányadók:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2102. (IV. 3.) BM rendelet idevonatkozó részei adták meg az útmutatást.

Az ügyintézési határidőre a 2016. évi CL.törvény  az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény ad iránymutatást.

Az ügyfelet megillető jogok illetve kötelezettségek vonatkozásában a 2016. évi CL.törvény  az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény  ide vonatkozó rendelkezései adnak iránymutatást.