Ügyfélszolgálat


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben előírtak értelmében a hatósági ügyek intézését a következő információkkal, útmutatókkal és tájékoztatókkal kívánjuk segíteni.

Hatóság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Illetékessége: Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területe
Postai címe: H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Telefonszám: 06 96/ 529-530

Ügyfélfogadás:

  • Hétfő: 10:00-12:00-ig
  • Szerda: 13:00-15:00-ig
  • Péntek: 9:00-11:30-ig

A Tűzmegelőzési szakterület az alábbi hatósági és szakhatósági eljárásokban működik közre:

  • a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. §-ban foglalt ügyek esetében
  • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglalt, vonatkozó ügyek esetében


A Tűzmegelőzési szakterületen a kérelem, megkeresés benyújtásának módja:

Természetes személyek esetében:

  • postai úton (9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.)
  • személyesen, ügyfélfogadási időben (9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.)

Elektronikus ügyintézésre kötelezett azonban:

az ügyfélként eljáró
aa) gazdálkodó szervezet,
ab) állam,
ac) önkormányzat,
ad) költségvetési szerv,
ae) ügyész,
af) jegyző,
ag) köztestület,
ah) az ac)–ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint
b) az ügyfél jogi képviselője.

Az elektronikus ügyintézés az ügyfélkapu, cégkapu és e-papír felületen biztosított. 

 

Szolgálatvezető:

Béres Tamás tűzoltó százados 06 96/529-533 

Ügyintézők:

Iványi Ákosné tűzoltó őrnagy 06 96/529-533
Debreczeni Zoltán tűzoltó őrnagy 06 96/529-533
Bársony Balázs tűzoltó százados 06 96/529-533
Sebestyén Anikó tűzoltó főhadnagy 06 96/529-533
Horváth-Tudós Adrienn tűzoltó törzsőrmester 06 96/529-533


Az eljárási illetékek, illetve igazgatási szolgáltatási díjak meghatározását a következőkben felsorolt jogszabályok irányadók:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2102. (IV. 3.) BM rendelet,
Az ügyintézési határidőre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény ad iránymutatást.

Az ügyfelet megillető jogok illetve kötelezettségek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény ide vonatkozó rendelkezései adnak iránymutatást.