Tűzvizsgálati eljárásÁltalános információk

A tűzvizsgálat a tűz keletkezési helyének, idejének, terjedési körülményeinek és a tűz keletkezéséhez vezető folyamat felderitésére irányuló hatósági tevékenység.
A tűzvizsgálat célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására.

Az I. fokú tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatására jogszabályban meghatározott esetekben a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság – Győr-Moson-Sopron Megyében a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - jogosult.
A tűzvizsgálat hivatalból induló hatósági eljárás, az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jogszabály nem ad lehetőséget.

Ügyintéző

A tűzvizsgálatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója által kijelölt, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező tűzvizsgálók folytatják le.

A tűzvizsgáló feladatai

Végrehajtja a jogszabályban meghatározott adatgyűjtéseket, szakmailag értékeli a rendelkezésre álló iratokat, melyek alapján elkészíti az összefoglaló jelentést, illetve az eljárás lezárásaként a tűzvizsgálati jelentést. Javaslatot tesz az üggyel kapcsolatban további intézkedésekre, eljárások megindítására.

A tűzvizsgálati eljárás megindításának okai

Hivatalból tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

 

 • a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
 • a tűzeset következtében haláleset történt,
 • a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
 • a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.

Az eljáró tűzvizsgáló a tűzvizsgálati helyszíni szemlén tapasztaltak, a tudomására jutott további tények alapján intézkedik az eljárás hivatalból történő megindításáról.

A tényállás tisztázása

A tűzvizsgálat során minden esetben tűzvizsgálati helyszíni szemlét kell lefolytatni. A hatóság a Ket. 50. § (5) bekezdése alapján szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközeit, például fényképeket, videofelvételt készít, nyilatkozatot, illetve iratok bemutatását kéri az ügyféltől, tanúkat hallgat meg, szakértőt rendel ki. Szükség szerint a bizonyítékokat lefoglalhatja a tűzvizsgáló.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő — a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 14. § (1) bekezdése alapján — 35 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 

 

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Döntéshozatal

A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz. A tűzvizsgálati eljárás esetében ez a tűzvizsgálati jelentésnek felel meg.
Az ügyintéző tűzvizsgálati jelentés-tervezetet készít, ezt szignálja és felterjeszti a kiadmányozásra jogosult Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója részére. A kiadmányozásra jogosult a tervezetet ellenőrzi, és egyetértés esetén kiadmányozza.

A tűzvizsgálati jelentés rövid, közérthető formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamatra, tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.
A tűzvizsgálati jelentés minden az ügy során a hatóság előtt ismertté vált ügyfél számára megküldésre kerül.