Tűzvizsgálati eljárásÁltalános információk

A tűzvizsgálat a tűz keletkezési helyének, idejének, terjedési körülményeinek és a tűz keletkezéséhez vezető folyamat felderitésére irányuló hatósági tevékenység.
A tűzvizsgálat célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására.

Az I. fokú tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatására jogszabályban meghatározott esetekben a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság – Győr-Moson-Sopron Megyében a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - jogosult.
A tűzvizsgálat hivatalból induló hatósági eljárás, az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jogszabály nem ad lehetőséget.

Ügyintéző

A tűzvizsgálatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója által kijelölt, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező tűzvizsgálók folytatják le.

A tűzvizsgáló feladatai

Végrehajtja a jogszabályban meghatározott adatgyűjtéseket, szakmailag értékeli a rendelkezésre álló iratokat, melyek alapján elkészíti az összefoglaló jelentést, illetve az eljárás lezárásaként a tűzvizsgálati jelentést. Javaslatot tesz az üggyel kapcsolatban további intézkedésekre, eljárások megindítására.

A tűzvizsgálati eljárás megindításának okai

Hivatalból tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

  • a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
  • a tűzeset következtében haláleset történt,
  • a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
  • a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.

Az eljáró tűzvizsgáló a tűzvizsgálati helyszíni szemlén tapasztaltak, a tudomására jutott további tények alapján intézkedik az eljárás hivatalból történő megindításáról.

A tényállás tisztázása

A tűzvizsgálat során minden esetben tűzvizsgálati helyszíni szemlét kell lefolytatni. A hatóság az Ákr. 62. § (4) bekezdése alapján

a hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.

Ügyintézési határidő (Ákr. szerint): 60 nap

Döntéshozatal

A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz. A tűzvizsgálati eljárás esetében ez a tűzvizsgálati jelentésnek felel meg.
Az ügyintéző tűzvizsgálati jelentés-tervezetet készít, ezt szignálja és felterjeszti a kiadmányozásra jogosult Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója részére. A kiadmányozásra jogosult a tervezetet ellenőrzi, és egyetértés esetén kiadmányozza.

A tűzvizsgálati jelentés rövid, közérthető formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamatra, tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.
A tűzvizsgálati jelentés minden az ügy során a hatóság előtt ismertté vált ügyfél számára megküldésre kerül.