Teljesíthető tevékenységi körök


Tájékoztatás a közösségi szolgálatteljesítés

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon történő teljesítéséről 

A közösségi szolgálatteljesítés programja:

A program minden hónap utolsó 5 munkanapján, a kapcsolattartó mentorral előzetesen egyeztetve hajtható végre
- Egy óra 60 perc, egy alkalom legalább 1, legfeljebb 3 óra
- A programot jelentő 50 órát a középiskola első 3 tanévében – akár a tanítási szünetekben is! –, egyenletesen elosztva célszerű teljesíteni
- Egy időpontban maximum 5 tanuló vehet részt a programban
- Felkészítő és záró órák az iskolában kerülnek megtartásra – ez az iskolában kijelölt pedagógus felelőssége
- A közösségi szolgálatteljesítést jelenléti íven kell vezetni
- Az órák 80% alatti látogatása esetén a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója az igazolást megtagadja a tanulótól
- 80%-os részvétel felett a tanuló igazolt hiányzását egy alkalommal pótolhatja
- Teljesítésigazolás csak 100%-ban teljesített közösségi szolgálat esetén állítható ki
- Egyedi kérésre méltányossági alapon a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója részigazolást is kiállít a közösségi szolgálat teljesítéséről

Teljesíthető tevékenységi körök:

 

1. Tűzmegelőzés, tűzvédelem tevékenységi körök:

 1. Közreműködés az oktatási intézmény tűzriadótervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában (2-3 óra).

 2. Részvétel az oktatási intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében (1-2 óra).

 3. Közreműködés tűzoltóversenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában (3-5 óra).

 4. Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (3-5 óra).

 5. Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben (2-3 óra).

 6. Közreműködés a területi tűzmegelőzési bizottság munkájában (2-3 óra).

 7. Részvétel a települési közterületi tűzcsapok felmérésében, beazonosításában, hatósági ellenőrzésében (2-3 óra).

 8. Elméleti tűzvédelmi ismeretek elsajátítása (1-2 óra).

 9. Ügyeleti rendszer megismerése, bejelentések fogadása, riasztások végrehajtása, események dokumentálása (2-3 óra).

2. Polgári védelem tevékenységi körök:

a) Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában (2-3 óra).

b) Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában (3-5 óra).

c) Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében (3-5 óra).

d) Közreműködés a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében (1-2 óra).

e) Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (2-3 óra).

3. Iparbiztonság tevékenységi körök:

a) Közreműködés statisztikai - kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait, valamint a nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó - kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában (3-5 óra).

b) Közreműködés a katasztrófavédelmi műveleti labor járművek napi karbantartásában (1-2 óra).

 

4. További tevékenységi körök:

 1. A katasztrófavédelmi versenyeken való részvétel egyszeri figyelembevétele (legfeljebb 3-5 óra).

 2. Kísérő pedagógus irányítása mellett részvétel helyi szintű események kezelésében pl. veszélyhelyzet során teljesített önkéntes szolgálat (3-5 óra / nap).

 3. Tanulók megismerkedése a https://www.facebook.com/pages/BM-Országos-Katasztrófavédelmi-Főigazgatóság/499837143403596 honlappal és részvétel a gyors veszélyhelyzeti tájékoztatásban (max. 5 óra).

 4. A Magyar Tűzoltó Szövetség tematikája alapján 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyam elvégzése (40 óra).

 5. A Magyar Vöröskereszt tematikája alapján 16 órás elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése (16 óra).

 

 

Jelentkezés rendje:
A küldő középiskola kijelölt felelős pedagógusa előzetesen egyezteti tanulóinak részvételét az igazgatóság kijelölt mentorával.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölt kapcsolattartó mentora:
Beke Zoltán tű. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő

Telefon: 06-96-529-530
E-mail:
gyor.titkarsag@katved.gov.hu