Tájékoztató bírsággal, hozzájárulással kapcsolatban


 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXII. törvény hatályon kívül helyezte a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésének kötelezettségét.

 Továbbá a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 39. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője a törvényben meghatározott esetekben helyszíni bírság kiszabására jogosult.
 
Igazgatási szolgáltatási díj címen az alábbi jogszabályok tekintetében jelentkezhet fizetési kötelezettség:
•a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet,
•az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet,
•a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet,
•az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet.
 
Ezen rendeletek tekintetében a 2012. évben bekövetkezett módosítások szerint - a korábbi szabályozásokkal ellentétben - a díjat az eljáró, illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell megfizetni.
 
A jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatos tájékoztató letölthető ide kattintva