Szakhatósági feladatok 

Szakhatósági feladatok

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági jogkörei

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén lefolytatott eljárásokban szakhatóságként jár el a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben:

 • a polgári repülőtereket érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,

 • az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban:

 • magas építmények,

 • a 20 000 m 2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,

 • a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

 • 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

 • az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

 • fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,

 • A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII.24.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben.

 • A nyitott sugárforrásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásokban az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény alapján.

 • Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség veszélyes hulladékkal kapcsolatos első fokú engedélyezési eljárásában


 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági jogköre

A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely

 • eljár a tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban,

 • eljár – a (3) bekezdés i) pontjában meghatározott kivétellel – a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban

 • a polgári repülőterek tekintetében meghatározott esetekben eljár,

 • meghatározott esetekben az építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet

 • azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott

 • eljár – az 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott kivétellel – a Ksktv. 12. §-ában meghatározott hatósági felügyeleti eljárásokban

 • a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását ellenőrzi

 • kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával kapcsolatos helyszíni szemlék és hatósági ellenőrzések lefolytatására a területi szerv is jogosult

 • 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos eljárásokban.

 • 2004. évi XXIX. törvény alapján közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban.