Szabályozási háttér


Szabályozási háttér

Igazgatóságunk szolgáltatási felügyeletet lát a következők tevékenységek kapcsán:

 

 • Kéményseprő-ipari közszolgáltatások,

 

 • tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata,

 

 • tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés

 

 • tűzvédelmi szakvizsgáztatás

 

 

Aki tevékenységet kíván folytatni köteles a lakóhely, illetve a székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóságnak bejelenteni.

 

 

Kéményseprő ipari közszolgáltatások

 

2013. január 1-jével hatályba lépett a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény.

 

A törvény értelmében a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok:

Katasztrófavédelmi Kirendeltségek:

 • eljár az ingatlan használóival, tulajdonosaival szemben a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségük elmulasztása esetén,

 • illetékesség: az ingatlan fekvése szerinti kirendeltség jár el.

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:

 • ellátja a közszolgáltató hatósági és szolgáltatási felügyeletét,

 • illetékesség: a közszolgáltató székhelye szerinti igazgatóság jár el.

 

A tűzvédelmi hatóság felügyeletet lát el a közszolgáltatók felett.

 

A tűzvédelmi hatóság a hatósági felügyelet körében:

 1. folyamatosan vizsgálja a közszolgáltató tevékenységét,

 2. kivizsgálja az ingatlan tulajdonosa, használója által a közszolgáltatóval szemben tett panaszt,

 3. eljár az égéstermék-elvezető szakszerűségét igazoló szakmai nyilatkozatok kiadására vonatkozó vitás ügyek esetében,

 4. felülvizsgálja a panaszos által vitatott, a közszolgáltató által kiadott szakmai nyilatkozatok tartalmát.

 

A tűzvédelmi hatóság a szolgáltatási felügyelet körében:

 1. lefolytatja a tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárást,

 2. nyilvántartást vezet a közszolgáltatókról,

 3. ellenőrzi, hogy a bejelentéshez kötött tevékenység folytatása jogszabályok szerint történik-e (a közszolgáltatás minimális szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzése).

 

A tűzvédelmi hatóság a bejelentés során tett adatokat nyilvántartja.

A nyilvántartáshoz a közszolgáltató minden év január 15-ig adatot szolgáltat a 63/2012. (XII.11.) BM rendelet mellékletében szereplő adatlapon.

A nyilvántartást az igazgatóság honlapján közzéteszi.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

 

 • A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 • Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141-143. §

 • A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet

 • A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet

 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

 • A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet.

 

A tűzvédelmi szolgáltatókkal – tűzoltó készülék karbantartók, tűzoltó technika felülvizsgálatát, javítását végzők, oktatásszervezők, vizsgáztatók – kapcsolatos szolgáltatás-felügyeleti hatáskörét a katasztrófavédelmi igazgatóságok látják el.

 

A bejelentéseket a hatóságok által kiadott jogszabályokon alapuló adatlapjain kell megtenni.
A bejelentés eljárási illetéke 3000 Ft.
A szolgáltató a tevékenységének új foglalkozási ággal történő bővítését, a korábban bejelentett adataiban bekövetkezett változást, vagy a tevékenységének megszűnését haladéktalanul köteles adatváltozásként bejelenteni a felügyeletet ellátó hatóságnak.
Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.

 • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet.

 • A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet.
   

A tűzvédelmi szakvizsgával, szakvizsgáztatással kapcsolatos iratminták megtalálhatók a magyarorszag.hu weboldalon.

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (Szvr.) 2012. május 9-én módosult. Ez alapján a tűzvédelmi szakvizsgákról készített jegyzőkönyvet nem kell megküldeni a hatóságnak, hanem elegendő fél évente a szakvizsgát tett személyekről egy összesítést küldeni (Szvr. 8. § (4):

8. § (4) Az oktatásszervezők a sikeres vizsgát tett személyekről félévente, a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban tájékoztatják a tűzvédelmi hatóságot, mely összesítést készít.

Táblázat a sikeres szakvizsgát tett személyek összesítéséhez.

Az  oktatásszervezőknek a sikeres vizsgát tett személyekről az összesítést minden félévet követően az azt követő hónap utolsó napjáig kell megküldeni az igazgatóság részére.