Pályázatok


Pályázati kiírás

 

 

 

 
Az idén is hatszáz millió forintra pályázhatnak az önkéntesek
2017. március 23. 15:52
A központi költségvetésben a tavalyihoz hasonlóan hatszázmillió forint áll rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására. Ebből ötszáz millió forintot az önkéntes tűzoltó egyesületek, százmilliót pedig a mentőszervezetek között osztanak szét. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével közösen pályázatot írt ki, a hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodással rendelkező egyesületeknek április 24-ig kell eljuttatniuk pályázati anyagukat az illetékes tűzoltóságra.

Pályázni hagyományosan tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenységhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki, technikai és informatikai fejlesztésre, valamint az önkéntesek oktatásának támogatására lehet. Egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyerhető összeg kategóriánként eltérő, a legtöbb pénzt a legmagasabb kategóriába tartozó egyesületek kaphatják.
 
Támogatás nyerhető a többi között alkalmassági vizsgálatok költségeire, szertárépítésre és –felújításra, EDR-rádiókra, védő- és technikai eszközökre éppúgy, mint tűzoltótechnika-kezelői vizsgára, vagy önállóan beavatkozó egyesületek esetében gépjárművezetés-technikai képzésre. Az idei pályázaton olyan rendszeresített szívó- és nyomóoldali szakfelszerelésekre, kéziszerszámokra is kérhető támogatás, amelyek egyébként nem szerepelnek a kiírás mellékletében, emellett az egyesületek utánfutó beszerzésére is pályázhatnak.
 
A pályázati dokumentációkat az önkéntes tűzoltó egyesületeknek április 24-ig kell eljuttatniuk ahhoz a hivatásos tűzoltósághoz, amellyel az egyesületnek együttműködési megállapodása van. Ha egy egyesület több parancsnoksággal is kötött megállapodást, akkor a székhelye szerinti tűzoltóságra kell benyújtania a pályázatot. A beérkezett pályázatok elbírálása, a támogatási javaslat jóváhagyása legkésőbb június 8-ig megtörténik.

Letölthető dokumentum(ok):

Idén is pályázhatnak az önkéntes mentőszervezetek
2017. április 04. 15:36
A központi költségvetésben a tavalyihoz hasonlóan hatszázmillió forint áll rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására. Az összeget a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság két pályázat keretében osztja szét, az egyiken az önkéntes tűzoltó egyesületek, a másikon az önkéntes mentőszervezetek vehetnek részt. Előbbi pályázatot március végén hirdette meg a BM OKF, a mai naptól pedig a mentőszervezetek számára nyílik meg a lehetőség. Az idei pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg a tavalyihoz hasonlóan 100 millió forint.

A pályázat célja, hogy a mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési, fejlesztési költségek biztosításával, valamint az eszközpark fejlesztésével javítsa e szervezetek mentési és beavatkozási képességét. Szintén lényeges elem a továbbképzéseken való részvétel támogatása, tevékenységi körük bővítése, valamint az, hogy minél több káresetnél lehessen ezen szervezeteket alkalmazni.
 
Pályázatot csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel hatályos együttműködési megállapodással rendelkező, minősített, önálló jogi személyiségű mentőszervezet nyújthat be. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumok csatolásával lehet.
 
A mentőszervezetek négy kategóriában nyújthatják be támogatás iránti igényüket az alábbiak szerint: technikai eszköz és gépjármű kategória, védőeszköz és védőruha kategória, működési költség kategória, oktatás és vizsgáztatás kategória. A technikai eszköz és gépjármű kategória esetében az ötmillió forintnál nagyobb értékű technikai eszköz, vagy gépjármű beszerzése esetén a pályázat saját forrást, a beszerzési ár legalább húsz százalékát írja elő.
 
A maradék három kategóriában a megye (főváros) illetékességi területén működő mentőszervezetek által benyújtott pályázatok összértéke egyenként nem haladhatja meg a három millió forintot. A pályázati támogatás kizárólag olyan kiadásokra számolható el, amelyek finanszírozása közvetett úton más forrásból – különösen költségvetési támogatás terhére – nem valósul meg.
 
A pályázatot az együttműködési megállapodás szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervhez kell benyújtani. A már benyújtott pályázati igény módosítására nincs lehetőség. A pályázat benyújtásának határideje 2017. május 4. A határidő számításánál a postára adás (postai bélyegző dátuma), személyes benyújtás esetén hivatali munkaidő végéig beérkezett pályázatok benyújtásának napját kell figyelembe venni.
 

Önkéntes Mentőszervezetek 2017 évi támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Két pályázat is szól a roma származású fiatalokhoz

A pályázatok alapján a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatandó tanulmányokhoz kaphatnak támogatást a roma származású fiatalok. Előbbi esetében a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében tanuló fiatalok pályázhatnak. A húszezer forintos hozzájárulással tizenöt diák tanulmányait tudják segíteni. Az egyetemi tanuláshoz kapcsolódó pályázat segítségével öt, a Katasztrófavédelmi Intézet alap-, vagy mesterképzésén tanuló hallgató juthat támogatáshoz.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris képzésében már részt vevő roma származású fiatalok tanulmányainak eredményes befejezése és a diákok céltudatos katasztrófavédelmi pályaválasztása érdekében. A szeptember elsejétől január harmincegyedikéig tartó képzésre vonatkozóan tizenöten részesülhetnek egyszeri, húszezer forintos hozzájárulásban. A pályázatot október 20-ig kell elküldeni a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság humán szolgálatának postacímére, a borítékon fel kell tüntetni a pályázat címét. A pályázatot november 15-ig bírálják el.

A főigazgatóság az idén is támogatja a roma fiatalok felsőoktatásban való részvételét. A nekik szóló pályázatot azok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben tanulmányokat folytató roma származású fiatal hallgatók nyújthatják be, akik tanulmányaikat már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervében meghatározott krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban legalább 3,5-es tanulmányi átlagot értek el, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják. A legalkalmasabbnak ítélt öt pályázó havonta meghatározott összegű támogatást kap. Ennek a pályázatnak a határideje október 31-e, a dokumentációt szintén a főigazgatóság humán szolgálatának postacímére kell elküldeni, végeredmény november 30-án várható.

Részletesebb tájékoztatás mindkét pályázatról a +3620/820-05-38 telefonszámon kérhető.

Forrás: BM OKF

 

Pályázati felhívás szakképzés

Pályázati adatlap szakképzés

Pályázati felhívás NKE

Pályázati adatlap NKE