Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az 50-nél több ügyfelet és a nem meghatározható számú ügyfelet érintő közhírré tételek az Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján
A Hatósági osztály hirdetményi úton közzétett döntései a megtekint gombra kattintva érhetőek el.

Közzétéve:  2017. október 04.
Megtekint:  
A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi Cl. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

Közzétéve:  2018. augusztus 14.
Megtekint:  
A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

Közzétéve:  2014. szeptember 11.

Nincs releváns adat.

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések
Közzétéve:  2018. augusztus 17.
Megtekint:  
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B.§ a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai
Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A BM OKF az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.
Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabá

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2019. augusztus 23.
Letöltés:    tűzoltó készülék karbantartók
Közzétéve:  2017. október 04.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. augusztus 23.tűzoltó készülék karbantartók
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. §

 

Közzétéve:  2014. szeptember 12.
Megtekint:  
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott kéményseprő-ipari közsszolgáltatók nyilvántartása:

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai,
c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye,
d) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja
e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése,
f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

2009. évi LXXVI. törvény 27§. és  2015. évi CCXI. törvény 7.§, (4) bek.

Nincs eltiltott szolgáltató

Közzétéve:  2019. július 10.
Letöltés:    kéményseprő-ipari tevékenységet végzők 2019.07.09.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. július 07.Kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2016. szeptember 09.kéményseprő-ipari szolgáltatók és közszolgáltatók
2016. október 14.kéményseprő-ipari közszolgáltató
2016. augusztus 01.Kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2017. február 23.kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2017. június 15.Kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2017. július 31.Kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2018. február 07.Kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2018. március 14.kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2018. május 29.kéményseprő ipari tevékenységet végzők
2018. október 05.Kéményseprő-ipari tevékenységet kévzők
2018. december 10.Kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2019. január 14.Kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2019. április 12.kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
2019. július 10.kéményseprő-ipari tevékenységet végzők
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása
Közzétéve:  2017. október 04.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. szeptember 12.nem közművel
2017. október 04.nem közművel összegyűjtött 2016
Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési információk

közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) a) pontja

Közzétéve:  2019. június 28.
Letöltés:    2019 közbeszerzési terv módisítás
Közzétéve:  2016. szeptember 09.
Letöltés:    2016

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. szeptember 09.2013
2016. szeptember 09.2014
2016. szeptember 09.2015
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás.
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) b) pontja
Közzétéve:  2016. szeptember 09.

Jelenleg nem releváns.

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) c)-d) )

Közzétéve:  2017. augusztus 24.
Letöltés:    közbeszerzési szerződések 2016-17.augusztus

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. október 28.vállalkozási szerződés
2016. szeptember 12.szerződések 2016
A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) e) pontja

Közzétéve:  2017. augusztus 24.
Letöltés:    összegzes - Győr, felújítás2016.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. szeptember 12.összegzés 2016
Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) f) pontja


Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. szeptember 12.teljesítés 2016
Statisztikai összegzés

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés.

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) g) pontja

Közzétéve:  2016. szeptember 09.

Jelenleg nincs releváns adat.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 13. sora

Jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Jelenleg nincs releváns adat.

Közzétéve:  2016. szeptember 08.

Jelenleg nincs releváns adat.