Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény 87. § (4) bekezdése alapján.
A Hatósági osztály hirdetményi úton közzétett döntései a megtekint gombra kattintva el.

Közzétéve:  2017. október 04.
Megtekint:  
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján a kötelezően közzéteendő fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016 évi  CL.törvény 89. § meghatározott közzétételi körbe tartozó, fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok.
Tűzvédelmi határozatok
Iparbiztonsági határozatok

Közzétéve:  2017. október 04.
Megtekint:  
A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény

Közzétéve:  2017. január 09.
Letöltés:    Hatósági ellenőrzési terv 2017 2.rész
Közzétéve:  2017. január 09.
Letöltés:    Ellenőrzési terv 2017 1.rész

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. szeptember 22.Hatóság ellenőrzési terv 2014.
2015. december 18.2015. évi hatósági ellenőrzési terv
2017. január 09.ellenőrzési terv 2016
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai
Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A BM OKF az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.
Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabá

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. október 04.
Megtekint:  
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. §

 

Közzétéve:  2014. szeptember 12.
Megtekint:  
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott kéményseprő-ipari közsszolgáltatók nyilvántartása:

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai,
c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye,
d) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja
e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése,
f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

2009. évi LXXVI. törvény 27§. és  2015. évi CCXI. törvény 7.§, (4) bek.

Nincs eltiltott szolgáltató

Közzétéve:  2018. május 29.
Letöltés:    Kéményseprő-ipari tevékenységet kévzők

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. július 07.Kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2016. szeptember 09.kéményseprő-ipari szolgáltatók és közszolgáltatók
2016. október 14.kéményseprő-ipari közszolgáltató
2016. augusztus 01.Kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2017. február 23.kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2017. június 15.Kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2017. július 31.Kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2018. február 07.Kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2018. március 14.kéményseprő-ipari közszolgáltatók
2018. május 29.kéményseprő ipari tevékenységet végzők
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása
Közzétéve:  2017. október 04.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. szeptember 12.nem közművel
2017. október 04.nem közművel összegyűjtött 2016
Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési információk

közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) a) pontja

Közzétéve:  2016. szeptember 09.
Letöltés:    2016

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. szeptember 09.2013
2016. szeptember 09.2014
2016. szeptember 09.2015
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás.
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) b) pontja
Közzétéve:  2016. szeptember 09.

Jelenleg nem releváns.

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) c)-d) )

Közzétéve:  2017. augusztus 24.
Letöltés:    közbeszerzési szerződések 2016-17.augusztus

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. október 28.vállalkozási szerződés
2016. szeptember 12.szerződések 2016
A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) e) pontja

Közzétéve:  2017. augusztus 24.
Letöltés:    összegzes - Győr, felújítás2016.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. szeptember 12.összegzés 2016
Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) f) pontja


Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. szeptember 12.teljesítés 2016
Statisztikai összegzés

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés.

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) g) pontja

Közzétéve:  2016. szeptember 09.

Jelenleg nincs releváns adat.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 13. sora

Jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Jelenleg nincs releváns adat.

Közzétéve:  2016. szeptember 08.

Jelenleg nincs releváns adat.