Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők.
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2018. augusztus 15.
Letöltés:    elérhetőségi adatok

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. december 15.Elérhetőségi adatok
2017. június 14.elérhetőségi adatok
2018. augusztus 15.elérhetőségi adatok
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2018. december 13.
Letöltés:    Ügyfélfogadás rendje 2018. decembertől

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. szeptember 07.Ügyfélfogadás
2015. december 15.ügyfélfogadás 2015. szeptemberi állapot
2017. június 14.ügyfélfogadás
2018. december 13.2017. ügyfélfogadás
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2017. október 04.
Megtekint:  
A katasztrófavédelem vezetői

Az igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2017. október 04.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. október 04.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Közzétéve:  2014. szeptember 09.

Az igazgatóság jelenleg nem rendelkezik általa alapított lappal.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. szeptember 09.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Levélcím: 1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Központi telefonszám: 06/1/469-4100, telefax: 06/1/ 469-4313
Elektronikus levélcím: okf.ugyfelszolgalat@katasztrofavedelem.hu
Honlapja URL-je: www.katasztrofavedelem.hu
Ügyfélszolgálata: Kedden 8-12 óráig a 446. szobában
 

Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Közzétéve:  2019. július 18.
Letöltés:    Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. szeptember 10.Vizsgálatok, ellenőrzések listája
2019. július 18.Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2017. augusztus 24.
Letöltés:    Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2019. július 18.
Letöltés:    egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. július 17.Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. február 25.
Letöltés:    Éves (elemi) költségvetés II. 2019.
Közzétéve:  2019. február 25.
Letöltés:    Éves (elemi) költségvetés I. 2019.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. szeptember 11.Éves (elemi) költségvetés 2013.
2016. szeptember 09.Éves (elemi) költségvetés 2015.
2014. szeptember 11.Éves (elemi) költségvetés 2012.
2015. április 23.Éves (elemi) költségvetés 2014.
2017. június 14.éves elemi költségvetés 2016
2018. augusztus 16.éves elemi költségvetés 2017
2019. február 25.Éves elemi költségvetés 2018.
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. március 05.
Letöltés:    2018. évi költségvetési beszámoló

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. szeptember 11.Költségvetési beszámoló 2013.
2014. szeptember 11.Költségvetési beszámoló 2012.
2016. április 04.2014. évi költségvetési beszámoló
2017. május 02.2015. évi költségvetési beszámoló
2018. március 06.2016.évi költségvetési beszámoló
2019. március 05.2017. évi költségvetési beszámoló
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2019. július 25.
Letöltés:    2019.II. negyedéves mérlegjelentés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. július 21.2015 I. negyedév mérlegjelentés
2016. szeptember 09.2016. II. negyedév mérlegjelentés
2016. november 14.2016. II. negyedév
2015. július 21.2014 IV. negyedév mérlegjelentés
2015. április 29.2014 III negyedév mérlegjelentés
2014. október 29.2014 II. negyedésves mérleg
2014. szeptember 11.2014 I. negyedéves mérleg
2015. október 01.2013 IV negyedév mérleg
2015. október 01.2013 III negyedév mérleg
2015. október 01.2013 II negyedév mérleg
2015. október 01.2013 I negyedév mérleg
2015. október 01.2012 IV negyedév mérleg
2015. október 01.2012 III negyedév mérleg
2015. október 01.2012 II negyedév mérleg
2015. október 01.2012 I negyedév mérleg
2015. december 14.2015. II. negyedéves mérlegjelentés
2016. április 04.2015. III. negyedéves mérlegjelentés
2016. április 26.2015. IV. negyedéves mérlegjelentés
2016. július 20.2016. I. negyedéves mérlegjelentés
2017. május 02.2016. III. negyedév
2017. július 17.2016.IV.negyedév mérlegjelentés
2017. július 17.2017. I. negyedév mérlegjelentés
2017. október 25.2017.II.negyedéves mérlegjelentés
2018. február 06.2017. III. negyedév mérlegjelentés
2018. március 06.2017. IV. negyedéves mérlegjelentés
2018. július 26.2017. IV. negyedéves mérlegjelentés
2018. július 26.2018. I.negyedév mérlegjelentés
2019. február 12.2018. II.negyedév mérlegjelentés
2019. április 29.2018. III. negyedéves mérlegjelentés
2019. április 29.2018. IV. negyedéves mérlegjelentés
2019. április 29.2018.IV.negyedéves mérlegjelentés
2019. július 25.2019. I. negyedéves mérlegjelentés
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. július 25.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2019. II. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. szeptember 11.Foglalkoztatottak 2013.
2016. szeptember 12.2016. évi II. negyedéves foglalkoztatotti adatok
2016. november 14.2016 II. negyedév
2014. október 31.Foglalkoztatottak
2015. február 12.Foglalkoztatottak
2015. május 26.foglalkoztatottak
2015. július 21.Első negyedéves foglalkoztatotti adatok
2015. december 14.második negyedéves foglalkoztatotti adatok
2016. március 02.2015 Harmadik negyedéves foglalkoztatotti adatok
2016. július 07.foglalkoztatottak 2015. IV. negyedév
2016. július 20.foglalkoztatottak 2016. I. negyedév
2017. március 13.2016. évi III. negyedév
2017. június 21.2016. évi IV. negyedév
2017. július 21.foglalkoztatottak 2017. I. negyedév
2017. október 25.Foglalkoztatottak 2017.II.negyedév
2018. július 26.Foglalkoztatottak 2017. III. negyedév
2018. július 26.Foglalkoztatottak 2018.I. negyedév
2018. október 30.Foglalkoztatottak II. negyedév
2019. április 09.Foglalkoztatottak 2018. III. negyedév
2019. április 17.Foglalkoztatottak 2018. IV. negyedév
2019. július 25.Foglalkoztatottak 2019. I. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Közzétéve:  2014. szeptember 11.

Jelenleg nincs releváns adat.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. szeptember 12.
Letöltés:    Szerződések 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. szeptember 11.Szerződések 2013.
2016. szeptember 09.2016
2014. szeptember 11.Szerződések 2012.
2015. május 26.Szerződések 2014.
2017. március 20.2016 augusztus vége
2017. március 28.2017.március 20
2017. május 24.Szerződések 2017.március 20.
2018. május 03.2017. május 24
2018. november 07.Szerződések 2018. május 03.
2019. szeptember 12.Szerződések 2019
Koncessziók

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közzétéve:  2014. szeptember 11.

Nincs releváns adat.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2014. szeptember 11.

Nincs releváns adat.

Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2019. július 18.
Letöltés:    módosított közbeszerzési terv 2019
Közzétéve:  2016. október 28.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. szeptember 11.Közbeszerzési terv 2013.
2016. szeptember 08.2015 évi közbeszerzési terv
2016. október 28.2016. éves közbeszerzési terv
2015. március 31.Közbeszerzési terv 2014,
2017. március 23.2016 évi közbeszerzési terv
2018. március 22.Közbeszerzési terv 2017.
2019. március 01.Közbeszerzési terv 2018
2019. július 18.Közbeszerzési terv 2019

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2018. augusztus 16.
Letöltés:    BM OKF adatvédelmi szabályzat 2017
Közzétéve:  2018. augusztus 16.
Letöltés:    GYMS MKI adatvédelmi szabályzat 2018
Közzétéve:  2016. szeptember 08.
Letöltés:    SZMSZ 2016
Közzétéve:  2014. szeptember 09.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. szeptember 09.A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2016. szeptember 08.SZMSZ 2015
2016. október 28.megyei adatvédelmi szabályzat2013
2016. október 28.bmokf adatvédelmi szabályzat 2013
2018. augusztus 16.megyei adatvédelmi szabályzat
2018. augusztus 16.BM OKF adatvédelmi szabályzat 2016
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2016. szeptember 08.
Letöltés:    jogorvoslati tájékoztató
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Közzétéve:  2016. október 28.

Jelenleg nem releváns.

Az előző sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
Közzétéve:  2016. október 28.

Jelenleg nem releváns.

A megelőző sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
Közzétéve:  2016. október 28.

Jelenleg nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
Közzétéve:  2016. október 28.

Jelenleg nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Közzétéve:  2016. október 28.

Jelenleg nem releváns.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
Közzétéve:  2016. október 28.

Jelenleg nem releváns.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Közzétéve:  2016. október 28.

Jelenleg nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Közzétéve:  2016. október 28.

Jelenleg nem releváns.

A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2017. október 04.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. október 04.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. október 04.tevékenység angol
2017. október 04.tevékenység magyar nyelven
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2017. december 07.
Letöltés:    A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2018. augusztus 24.
Letöltés:    A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 02.A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai
2016. szeptember 08.A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai
2016. október 28.A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai
2016. november 18.A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai
2015. július 13.A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai
2017. február 09.nyilvántartások
2018. január 24.A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai
2018. augusztus 24.Gy-M-S. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Közzétéve:  2014. szeptember 09.

Az igazgatóság jelenleg nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal.

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről és az észrevételek elutasításának indokairól

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Közzétéve:  2017. október 04.
Megtekint:  
Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2014. szeptember 09.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2019. július 12.
Letöltés:    közérdekű adatok igénylése

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. június 14.közérdekű adatok igénylése
2019. július 12.közérdekű adatok igénylése
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. július 12.
Letöltés:    2018. I-IV. negyedév adatigény

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. szeptember 09.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2016. október 03.2016. II. negyedév
2014. október 09.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2015. január 10.III.negyedév kötelező statisztika
2015. április 13.IV. negyedév
2015. július 13.2015. I. negyedév
2015. október 07.kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2015 II negyedév
2016. január 08.kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2015 III negyedév
2016. április 10.2015 IV negyedév
2016. július 04.2016. I. negyedév
2017. január 10.2016. évi III. negyedév
2017. augusztus 23.2016. IV. negyedév
2018. november 13.2017. II. negyedév
2018. november 13.2017. évi közérdekű adatszolgáltatás
2019. július 12.2018. évi adatigénylések I-III. negyedév
Közzétételi listák
Közzétéve:  2016. október 28.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. október 28.
Megtekint: