Közbiztonsági referensek - vizsgához


Vizsga témakörök
Közbiztonsági referensek szóbeli vizsgájához

Felkészülési idő: 15 perc
Válaszadásra rendelkezésre álló idő legfeljebb 15 perc

Javaslat:
A válaszadáskor javasolt a saját, helyi példák ismertetése, az elmélet és a gyakorlat összefüggéseinek alátámasztása.


1. Mutassa be a hivatásos katasztrófavédelmi szerveket (a saját településhez tartozó szervek megnevezésével), valamint a védelmi igazgatási döntéshozatali rendszer területi és helyi szerveit (a saját településhez tartozó szervek megnevezésével)
a) A katasztrófavédelem országos, területi, helyi szervei, saját helyi és területi szerv megnevezése;
b) Védelmi igazgatási szervek: fővárosi, megyei védelmi bizottság, helyi védelmi bizottság, polgármester – saját településhez tartozók megnevezése, tagjaik.

2. Ismertesse a polgári védelmi kötelezettség lényegét
a) Jogszabályban foglalt állampolgári kötelezettség;
b) A kötelezettség fő tartalmi elemei (adatszolgáltatási, bejelentési, megjelenési, szolgálatteljesítési kötelezettségek);
c) Kötelezettek köre (életkor, személyes képességek);
d) Mentességi körök;
e) Kötelezettséget hivatásával, közmegbízatásával teljesítők köre.

3. Ismertesse a polgári védelmi szervezetek típusait, feladatait és mutassa be saját települése polgári védelmi szervezetét
a) Köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek;
b) Polgári védelmi szervezetek szintjei (központi, területi, települési, munkahelyi);
c) Saját település szakelegységének, vezetőinek és jelentési-információadási rendjének bemutatása.

4. Ismertesse a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás és a szervezet alkalmazásának eljárási rendjét
a) A szervezetekbe beosztás feladatai, a megalakítás és irányítás feladatai;
b) Adatgyűjtés és határozatok készítése;
c) Polgári védelmi szervezetek mozgósításának, alkalmazásának megszervezése és feladatai.

5. Ismertesse a saját településén keresztül a polgármester és a közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatait a felkészülés és megelőzés időszakában
a) Irányítás, szervezés, együttműködés;
b) A települési veszélyelhárítási tervekkel kapcsolatos feladatok;
c) A felkészítésekkel kapcsolatos feladatok (polgári védelmi szervezetekbe beosztott állampolgárok, közigazgatási vezetők);
d) A lakosság megelőző időszaki felkészítésével kapcsolatos feladatok
e) Közreműködés a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpontok működőképességének és karbantartottságának ellenőrzésében;
f) A települési polgári védelmi szervezettel kapcsolatos feladatok;
g) Kapcsolattartási, információadási és -vételi tevékenység;
h) Tájékoztatás a polgármester részére a felkészülés időszakában végrehajtott feladatokról.

6. Ismertesse a saját településén keresztül a polgármester és a közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatait a védekezés időszakában
a) Irányítás, szervezés, biztosítás, együttműködés;
b) Előkészíti
- a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében
- előkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatát és a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatokat;
c) Kapcsolattartás a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervekkel és erről tájékoztatja a polgármestert;
d) Részvétel a lakosságvédelmi feladatokban.

7. Ismertesse a saját településén keresztül a polgármester és közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatait a helyreállítás, újjáépítés időszakában
a) Irányítás, szervezés, biztosítás, együttműködés;
b) Közreműködés a vis maior eljárásban;
c) Részvétel a károk felmérésében;
d) A polgármester helyreállítással kapcsolatos döntéseinek előkészítése;
e) Közreműködés:
- a helyreállítási és újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében
- a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal kapcsolatos feladatokban.

8. Mutassa be saját települése katasztrófa veszélyeztetettségét
a) Veszélyeztető hatások;
b) Adott település sajátosságai;
c) Adott település veszélyeztetettsége.

9. Ismertesse a kockázatbecslés célját, a saját településének katasztrófavédelmi osztályba sorolását
a) A kockázatbecslés lényege;
b) Az osztályba sorolás és a veszélyelhárítási tervezés kapcsolata és az elégséges védelmi szint;
c) A sorolás eredménye a saját településen.

10. Határozza meg a veszély-elhárítási tervezés célját, sorolja fel a tervezés szintjeit, ismertesse saját települése veszélyelhárítási tervét
a) A veszélyelhárítási tervezés rendszere, a szintek egymásra épülése;
b) A helyi, valós veszélyeztetettség;
c) Külső védelmi tervezéssel kapcsolatos feladatok;
d) Települési védekezés feladatainak tervesítése, annak önkormányzati feladatai;
e) Tervek készítésének, naprakészen tartásának szabályai, formai és tartalmi elemei.

11. Mutassa be saját települése polgári védelmi szervezetét és ezzel kapcsolatos feladatait
a) Helyi sajátosságok, kockázatok és feladatok, amelyekre létrehozták a szervezeteket;
b) Az adott település polgári védelmi szervezetének bemutatása;
c) Gazdasági anyagi szolgáltatás kereteiben biztosított javak;
d) A polgári védelmi határozatokkal kapcsolatos feladatai.

12. Ismertesse a saját településén alkalmazható lakosságvédelmi intézkedéseket
a) Az egyéni és a kollektív védelem lényege, lehetőségei;
b) A kitelepítés, kimenekítés, befogadás és visszatelepítés feladatai;
c) A veszélyhelyzetben bevezetendő rendkívüli intézkedések.

13. Ismertesse a lakosság felkészítésével, riasztásával, veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat
a) Felkészítés, riasztás és értesítés, valamint a veszélyhelyzeti tájékoztatás fogalma;
b) Helyi szinten rendelkezésre álló eszközök, működésük;
c) A lakosságfelkészítés célcsoportjai és felkészítésük feladatai;
d) A lakosság riasztásával, értesítésével, tájékoztatásával, felkészítésével kapcsolatos, saját településre jellemző feladatok.

14. Ismertesse a helyreállítás és újjáépítésre vonatkozó szabályokat (ha van saját példán keresztül)
a) Támogatási lehetőségek (beleértve a vis maior pályázatot is);
b) Kárfelmérés;
c) Nyilvántartások;
d) Elszámolás;
e) ha van, saját példán keresztül.