Járási mentőcsapatok - gyakorlatok


RAAB JÁRÁSI MENTŐCSOPORT, PÁNDZSA JÁRÁSI MENTŐCSOPORT, SOKORÓ JÁRÁSI  MENTŐCSOPORT

összevont minősítő gyakorlata „alapvető vízkár-elhárítási tevékenység”-re

Helyszín: Bőny

Idő:2014. május 30-31.

A minősítő gyakorlat során a mentőszervezetek tagjai a hivatásos kollégák felügyelete mellett adtak számot tudásukról homokzsáktöltés, töltésmagasítás, nyúlgátépítés, buzgárelfogás, fóliázás és szivattyúval való vízátemelési feladatok végrehajtásával. A munkálatokat péntek késő délutántól folyamatosan végezték, éjjel megvilágítás mellett dolgoztak.
A csoportok megszervezték a „beavatkozók” váltását és pihentetését is.

Másnap reggel a települési polgári védelmi szervezet műszaki egysége egy munkagéppel, egy traktorral és 8 fő beosztottal vízelvezető árok tisztítását végezte. Folytatódtak - most már világos nappal - az előzőekben leírt szakfeladatok, kiegészítve a szivattyúzási munkálatokkal.
A feladatok szakszerű végrehajtását minősítő bizottság ellenőrizte. A bizottság vezetője Báner Attila tűzoltó ezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettese volt, aki a minősítő gyakorlatot követő értékelés során elmondta, hogy jó színvonalú, jól szervezett gyakorlatot látott, köszönhetően a szervezőknek és a lelkes önkénteseknek.
A sikeres gyakorlat eredményeképp mindhárom járási mentőcsoport átvehette a minősítő oklevelét, mely igazolja, hogy a vállalt feladataik ellátásához szükséges ismeretekkel rendelkeznek, a településük veszélyeztetettsége esetén annak elsődleges védelme érdekében a védekezési feladatok jó színvonalú ellátására képesek.

HANSÁG JÁRÁSI  MENTŐCSOPORT, RÁBAKÖZ JÁRÁSI  MENTŐCSOPORT

összevont minősítő gyakorlata „alapvető vízkár-elhárítási tevékenység”-re

Helyszín: Farád

Idő:2014. június 27-28.

Első mozzanataként a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség híradó ügyelete értesítette a mentőcsoportok parancsnokait a gyakorlat feltételezéséről, miszerint a heves esőzés és a vízelvezető sérülése következtében Farád településen belvízi veszélyeztetettség áll fenn. A járási mentőcsoportok parancsnokai értesítették a mentőcsoportok tagjait az esetleges beavatkozás szükségességéről és a várható feladatokról.

Másnap hajnali négy órakor a mentőcsoportok harminc-harminc fővel, bevetésre kész állapotban megjelentek Farád településen. A helyi önkormányzatnál a regisztráció után eligazításban, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesültek a gyakorlat résztvevői, majd ezt követően a káreset helyszínére vonultak. Kialakították az irányítási pontot, az elsősegélynyújtó helyet és a kimenekítési pontot, mivel a felkészülés részeként a csoport azonnali kiürítését is gyakorolták. Reggel hét órától a minősítő gyakorlat végrehajtásához kapcsolódóan Farád település polgári védelmi szervezetének gyakorlata is megkezdődött.

A mentőcsoportok a változatos és sokrétű feladatokat sikeresen hajtották végre. A települési polgári védelmi szervezet a feladatok végrehajtásában aktívan részt vett, a mentőcsoportokkal közös és önálló feladataikat egyaránt eredményesen teljesítették. A gyakorlaton a mentőcsoportok és a települési polgári védelmi szervezet tagjain felül huszonkét fő közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diák is lelkesen részt vett, kivéve részüket a feladatok végrehajtásából is. A sikeres, a mentőcsoportok felkészítését és a település védelmének erősítését egyaránt szolgáló gyakorlat befejeztével a minősítő bizottságtól ünnepélyes keretek között mindkét mentőcsoport átvehette a megfelelő minősítésről szóló oklevelet.               

SZIGETKÖZ JÁRÁSI MENTŐCSOPORT

minősítő gyakorlata „alapvető vízkár-elhárítási tevékenység”-re

Helyszín: Rajka

Idő:2014. szeptember 26-27.

2014. szeptember 26-án és 27-én Nemzeti Minősítő gyakorlaton Rajkán bizonyították felkészültségüket. A csapat 45 fő kiképzett tagja különböző helyszíneken, különféle feladatokat hajtott végre. A feladatok között volt árvízi védekezés, tűzoltás, műszaki mentés keretében vízeltávolítás, fakivágás, darabolás, úton elakadt jármű mentése. A mentőcsoport a katasztrófa elleni védekezés mellett a saját csoportjuk ellátását és pihentetését is önállóan szervezte a gyakorlat során. A vezetési pontból irányított beavatkozó egységek szakszerűen és határozottan hajtották végre a feladatokat. Az önkéntes mentőcsoport feladat végrehajtását a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság minősítő bizottsága ellenőrizte, Beke Zoltán tűzoltó alezredes, polgári védelmi főfelügyelő vezetésével. A gyakorlat végén a főfelügyelő megfelelőre értékelte az önkéntesek munkáját.

LŐVÉR JÁRÁSI  MENTŐCSOPORT

minősítő gyakorlata „alapvető vízkár-elhárítási tevékenység”-re

Helyszín: Sopron, Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor (Brennbergi út)

Idő:2014. október 17-18.

A mentőcsoport tagjai október 17-én és 18-án nemzeti minősítő gyakorlaton Sopronban bizonyították felkészültségüket. A csapat 30 fő kiképzett tagja a Soproni Gyermek- és Ifjúsági Tábor, valamint a közeli Rák patak területén katasztrófavédelmi feladatokat hajtott végre. A riasztást követően a résztvevők honvédelmi felkészítésen, elsősegély és munkavédelmi oktatáson vettek részt. Az eligazítás után kivonultak a gyakorlat helyszínére, felállították a műveleti központot. A központ utasításai alapján a csapat megkezdte a gyakorlati feladatok végrehajtását. Ezek között volt árvízi védekezés, ideiglenes védmű építés bordás megtámasztással, műszaki mentés keretében vízszivattyúzás, elfolyást akadályozó uszadék fák, rönkök eltávolítása, a mederből kiemelt uszadék darabolása és eltűnt személyek keresése. A mentőcsoport végrehajtotta a feltételezett kárterületről a rendkívüli csapatkivonást. Ezen túl a csapat vezetésében feltétezett sérülés miatti irányítási feladatok átvételét is sikerrel oldották meg. A gyakorlaton részt vett dr. Tölli Katalin a helyi védelmi bizottság elnöke és dr. Farkas Ciprián a helyi védelmi bizottság titkára, az IKEA Industry Magyarország Kft. és a Velux Kft. létesítményi tűzoltósága is. A gyakorlat helyszínét és biztonságát a Soproni Rendőrkapitányság, a Mentőszolgálat és a Soproni Polgárőrség biztosította.