Igazgatási szolgáltatási díj


A hatóság által, a Kat. tv. IV. fejezete, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2012. Korm. rendelet alapján lefolytatott közigazgatási eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A díjat telephelyenkénti eljárásonként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve, mint eljáró hatóságnak az 51/2011 BM rendelet (R.) 2. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell megfizetni.
(Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság esetén: 10033001-00283614-00000000)
Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárásnak az R. 1. melléklet szerinti megnevezését.

A díj megfizetését a hatóság számára az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell. Amennyiben az ügyfél a díj megfizetését a hatósági eljárásra irányuló kérelmének előterjesztésével egyidejűleg nem igazolja, és a díj megfizetésére a hatóság figyelmeztetése alapján kerül sor, az átutalási megbízás közlemény rovatában a fenti adaton túl a hatósági felszólítás ügyazonosító számát is fel kell tüntetni.
A díj az eljáró hatóság bevétele.