Hírek


Értekezletek az igazgatóságon
2018. november 06. 12:08
A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatervében foglaltak szerint november 6-án megtartottuk igazgatóságunkon a havi értekezleteket. A fórumokat Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, igazgató nyitotta meg, köszöntve a megjelenteket.

A vezetői értekezleten a napirendi pontok szerinti előterjesztések ismertetése, szóbeli kiegészítése alkalmával elsőként a megyei polgári védelmi főfelügyelő számolt be a köteles és önkéntes mentőszervezetek éves felkészítéséről, valamint a járási mentőszervezetek minősítésének tapasztalatairól. A megyében folyó kiemelt jelentőségű beruházások aktuális helyzetéről az igazgatóhelyettes adott átfogó tájékoztatást az értekezlet résztvevői számára, a hivatalvezető pedig a minőségirányítási rendszer működtetetésével kapcsolatos aktualitásokat ismertette. A gazdasági igazgatóhelyettes az igazgatóság I-III. negyedévi gazdálkodásának értékeléséről adott tájékoztatást, majd az informatikai osztályvezető a vezetékes telefonvonalakat érintő változásokról ejtett szót. Ezt követően az értekezlet egyéb, napirendi pontokon felüli aktuális szakmai témák megtárgyalásával folytatódott. A rendezvény végén az országos igazgatói értekezleten elhangzottakról is tájékoztatták a jelenlévőket, majd a fórum a szakterületek által felvetett aktuális kérdések megvitatásával zárult.


 

Kapcsolódó képek:

Értekezletek az igazgatóságon Értekezletek az igazgatóságon Értekezletek az igazgatóságon