Hírek


Évről-évre nő az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása
2017. június 13. 10:38
2017-ben összesen hatszázmillió forintnyi támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzata terhére. A pénzből százmillió forintot az önkéntes mentőszervezetek kapnak, a fennmaradó félmilliárd forint a tűzoltó egyesületekhez kerül: az önállóan beavatkozó egyesületek és a hivatásos tűzoltó-parancsnokságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak.

Győr-Moson-Sopron megyében az önkéntes tűzoltó egyesületek feladataikat megfelelő színvonalon látták és látják el.

 Az elmúlt évben a beavatkozások számának emelkedése nagyobb igénybevételt jelentett az egyesületek használatában lévő tűzoltó technikai eszközökre, szakfelszerelésekre nézve. Az egyesületek a káresemények közel 16 %-ánál nyújtottak segítséget a hivatásos tűzoltóságoknak, így a katasztrófavédelem kiemelten támogatja tevékenységüket.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös pályázatán a megyében működő hatvanhárom, együttműködési megállapodással rendelkező egyesület közül hatvan nyújtott be pályázatot. A pályázati anyagok mind a tartalmi, mind a formai követelményeknek megfeleltek. Az egyesületek a lehetséges kategóriákon belül az igényelt forrásokat rangsorolták, figyelembe véve, hogy mire lenne a legnagyobb szükségük.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság minden benyújtott pályázatot támogatott, egy egyesület sem lépte túl az együttműködési megállapodási kategóriának megfelelő összegű támogatási igényt.
A bírálóbizottság is mind a 60 pályázatot támogatta, összesen 42.458.675 forint értékben. 2017-ben a megyében működő négy önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület a pályázaton megítélt összegen felül további 6.280.000 forintot kap normatív támogatás formájában. Így összesen ebben az évben a katasztrófavédelem  a megyében működő tűzoltó egyesületeket 48.738.671 forinttal támogatja.

Ebből például működési költségekre több mint négymillió forint támogatást ítéltek meg. Szertárfelújításra több mint kétmillió forint értékben kapott támogatást öt egyesület. A legnagyobb tétel a szakfelszerelések és védőeszközök kategóriában nyújtott 28.552.563 forint támogatás. Komoly előrelépést hoz a védőfelszerelések tekintetében az a több mint tizennégy millió forint értékű eszköz, melyet az egyesületek elnyertek. A pályázatot benyújtó egyesületek sikeresen pályáztak a rádióforgalmazás színvonalának növeléséhez szükséges eszközökre is, így a közbeszerzéseket követően tizennégy EDR rádiót is kapnak. A képzések területén is jelentős igény merült fel az egyesületek részéről, hetvenkilenc kisgépkezelői vizsgára és tizenöt fő részére pályaalkalmassági vizsgálatra kaptak lehetőséget a pályázó egyesületek.

A pályázott eszközök tekintetében minden esetben figyelembe vették az önkéntes tűzoltó egyesületek a hivatásos tűzoltó-parancsnokság által meghatározott szakmai szempontokat, melyet az elmúlt időszakban történt beavatkozások jellegének megfelelően és a hiányzó védőeszközök, szakfelszerelések figyelembevételével határoztak meg. Az elnyert támogatás lehetővé teszi a jövő évben két újabb önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület rendszerbe állását. A pályázott eszközök szükségesek ahhoz, hogy a jövőben bekövetkező káresetek felszámolását minél hatékonyabban és továbbra is sikeresen lehessen végrehajtani.
Gratulálunk a sikeresen pályázó egyesületeknek!