Hírek


Állatokat is mentett a Moson Mentőcsapat
2016. május 27. 18:52
A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság május 27-én gyakorlatot tartott a megye minősített mentőcsapata részére.

A Moson Mentőcsapat a megye védelmére, valamint a régió megsegítésére megalakult, civil alapon szerveződő speciális mentőcsapat. A csapat a megye veszélyeztetettségéből adódóan – az ár-és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek során jelentkező komplex vízkár elhárítási szakfeladatok ellátására alkalmas. A szervezet egyesületek, társadalmi szervezetek, valamint gazdálkodó szervezetek állományából, illetve speciális esetekben felkért szakértőkből tevődik össze. A mai gyakorlaton a mentőcsapat alábbi alegységei gyakoroltak: a Győri Speciális Mentők KHE, a Győri Búvár SE, Győrszemere község Tűzoltó Egyesülete, Kunsziget község Tűzoltó Egyesülete, az egészségügyi komponens tagjaiként két pszichológus szakember és egy mentőtiszt.

A mentőcsapat elméleti és gyakorlati felkészítését a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a rendszerbeállító gyakorlattal 2011. októberében végrehajtotta. A következő év áprilisában a mentőcsapat Nemzeti Minősítést kapott árvízvédelmi, vízimentési és búvár feladatok végrehajtására. A mentőcsapat részét képező szervezetek tagjai rendelkeznek a feladataik ellátásához szükséges hazai és nemzetközi vizsgákkal (búvár, vízimentő, kisgépkezelő, hajóvezető).

A pénteki gyakorlat reggel 8 órakor a mentőcsapat alegységeinek a riasztásával kezdődött, majd délután a megyei igazgatóságon történő gyülekezést és regisztrációt követően a mentőcsapat részére kiosztották a felszereléseket. 
Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, igazgató köszöntötte a mentőcsapat részét képező szervezetek tagjait. Beszédében kiemelte, hogy elsősorban a katasztrófák megelőzése a cél, szükség esetén azonban fontos, hogy gyorsan érkezzen a segítség, amihez a szakmailag jól felkészült mentőcsoport nagyban hozzájárulhat. A megye veszélyeztetettségéből (folyók, vízfolyások elhelyezkedése) és a változó időjárási körülményekből (hirtelen lezúduló sok csapadék) adódóan kialakuló rendkívüli árvízi helyzeteknél az árvízi védekezésbe bevonható szervezetekre, így a Moson Mentőcsapat mozgósítására is szükség lehet, ezért fontos, hogy a komplex árvízzel és vízi mentéssel kapcsolatos feladataikat rendszeresen gyakorolják a mentőcsapatot alkotó mentőszervezetek. 
A megjelentek köszöntését követően a résztvevők munkavédelmi oktatásban részesültek, majd a feladatok kiosztása után a mentőcsapat oszlopmenetben elindult a gyakorlat helyszíneire.
A rendezvényen a Moson Mentőcsapaton felül a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, a Magyar Vöröskereszt és a Vízi Polgárőrség vett részt. 

A gyakorlat a vezetési pont felállításával folytatódott az Audi Arénánál, majd a résztvevők elindultak a hat helyszínre, ahol a délután során különböző feladatok várták a mentőcsapat tagjait.
A feltételezés szerint az Atlanti-óceán felől nagynyomású ciklon érkezett Nyugat-, és Közép-Európa fölé, amely nedves légtömegeket szállított. Az Alpok vízgyűjtő területén 300-350 mm csapadék hullott, amelytől a Dunán és mellékfolyóin harmadfokot meghaladó árhullámok alakultak ki. Az iparcsatorna árvízi kapuja meghibásodott, így a funkcióját nem volt képes ellátni. A Duna által visszaduzzasztott Mosoni-Duna vize a meghibásodott, és fennakadt árvízi kapun keresztül az iparcsatorna mellett lévő állatkertet és az AUDI Arénát is veszélyeztette. Az állatkert területén árvízi jelenségek jelentek meg, amelyek több kisállatot veszélyeztettek. A védekezési, mentési feladatok megkezdését a mozgósított Moson Mentőcsapat kapta feladatul.

A Moson Mentőcsapatnak tehát egy komplex ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzet (esőzés) során jelentkező vízkár elhárítási feladatokat megoldva, majd az állatkertből kisállatokat a folyón keresztül kimentve kellett bizonyítania felkészültségét és szakmai ismereteit.
A megyei katasztrófavédelmi műveletirányítási központ riasztotta a fokozatnak megfelelő erőket és eszközöket. A riasztással egyidejűleg értesítést kapott a Moson Mentőcsapat és a Vízi Polgárőrség is. 
Az első kárhelyszínen – az állatkert területén - a mentőcsapat felderítést végzett egy drónnal, majd megkezdte a veszélyeztetett területről a kisállatok kimentését vízi úton. Az állatkert gondozói szállításra előkészítették az állatokat, köztük egy szakállas agámát és kecskéket. A ládákba biztonságba helyezett kisállatokat a mentőcsapat tagjai csónakon elszállították az árvízzel fenyegetett területről. 

A második kárhelyszín az Iparcsatorna árvízi kapuja volt, amely meghibásodott, feltehetőleg a víz alatt valami akadályozza a mozgatását. Itt a búvároknak akadt feladata, átvizsgálták a víz alatti területet, majd eltávolították az árvízi kapu működését akadályozó szennyeződést, így biztosították a kapu működését. 

A harmadik kárhelyszínen az iparcsatorna gátja a vízoldalról szivárgott, így a mentett oldalon árvízi jelenségek jelentek meg. A búvároknak meg kellett találni a vízoldalon beomlott, az árvízi jelenségeket okozó részt. A veszélyes területet a víz alatt le kellett fóliázni, homokzsákokkal le kellett terhelni.

A negyedik helyszínen a töltésállékonysági problémák miatt az állatkert közelében és annak területén a mentett oldalon megszaporodtak az árvízi jelenségek. Szükségessé vált a területen a megjelenő buzgár elfogása, valamint a fakadó vizek elleni védekezés. A Mentőcsapat műszaki egysége a rendelkezésre álló homokzsákokkal körülhatárolta a buzgárokat, majd az állatkert veszélyeztetett részét nyúlgáttal védte.  

A mentőcsapat tagjai közül a védekezési feladatok végrehajtása közben – a feltételezés szerint - egy ember rosszul lett, egy pedig a karján megsérült. Így az ötödik kárhelyszínen a Magyar Vöröskereszt és a mentőcsapat egészségügyi komponensének tagjai a sérülteket elsősegélyben részesítették, majd később a mentők kórházba szállították őket. 

Mivel az árvízi kaput a feltételezés szerint nem sikerült időben megjavítani, s az építkezés során elbontották a töltést, a víz veszélyeztette az Audi Aréna épületét is, ezért itt mint a hatodik kárhelyszínen a mentőcsapat tagjai tájékoztatták a létesítmény vezetőit, valamint felmérték az ott tartózkodók számát, s megszervezték az aréna kiürítését. 

A gyakorlatot követően annak értékelésére is sor került. Az Iparcsatorna mentén és közelében hat helyszínen párhuzamosan végrehajtott gyakorlatot Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, megyei katasztrófavédelmi igazgató pozitívan értékelte.

A gyakorlat célkitűzései megvalósultak, az egységek a rájuk bízott feladatokat mindegyik helyszínen magas szinten hajtották végre. Az elméleti ismereteket gyakorlatba ültetve az egységek gyakorolták az árvízi veszélyeztetés esetén végrehajtandó irányítási, különleges mentési és együttműködési feladatokat.  

Képek: Ruskáné Takács Anita tű.fhdgy.


 

Kapcsolódó képek:

Állatokat is mentett a Moson Mentőcsapat Állatokat is mentett a Moson Mentőcsapat Állatokat is mentett a Moson Mentőcsapat
>>> További képek a galériában <<<