Hírek


Változott a tűzvédelem
2015. március 09. 14:03
Változott a tűzvédelem – alapvetően tilos a szabadtéri égetés. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól 2015. március 05-től hatályosak.

Magyarországon alapvetően tilos a szabadtéren történő tüzelés!

Mind a lábon álló növényzet, a tarló, a növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

 

Belterületi szabályozás:

A jogszabály szigorú szabályozása alól a helyi önkormányzat rendeletben bizonyos időszakokra felmentést adhat – de csak a belterületre vonatkozóan!

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

 

Külterületi szabályozás:

Külterületen csak az illetékes tűzvédelmi hatóság előzetes engedélyével végezhető tűzgyújtás. Az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Ezen tevékenységhez kérelmet kell benyújtani az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez, melynek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

 

A 3 ezer forintos eljárási illetékkel járó kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez, amely legkésőbb annak beérkezésétől számított 5. munkanapon belül bírálja el.

 

Kirendeltségeinek elérhetőségei az alábbiak:

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség  -  9021 Győr, Munkácsy u. 4.

Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség – 9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség – 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u . 16.

Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség – 9330 Kapuvár, Szent István király út 21.

 

A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

Illusztráció: Hajdúnánás HTP archív

Kérelem külterületi irányított égetéshez