Vízügyi hatóság hirdetményei


A hatósági eljárásokban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37.§ (2) bekezdése alapján összeállított különös közzétételi listája részeként közhírré teszi:

 • A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása, vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 89.§ (3) bekezdése alapján,
 • a közérdekű keresettel megtámadható döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 89.§ (3) bekezdése alapján, ezen döntés alatt a környezezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109. (2) bekezdése alapján hozott, véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést értjük.
 • a vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntését,
 • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szól 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatokat,
 • piacfelügyeleti hatórságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv vélegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi döntését a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17.§, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51.§ rendelkezései szerint, amennyiben a vizsgált termék nem felel meg a biztoságossági követelményeknek.

A döntések - a személyes és védett adatok kitakarását követően* - a honlapon az Ákr. 89.§ (1) bekezdése szerinti közlemény formájában jelennek meg, az alábbi tartalommal:

 • a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napja,
 • az eljáró hatóság megnevezése,
 • az ügy száma és tárgya,
 • az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme vagy székhelye,
 •  a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonata, valamint
 • figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

*E döntés alól kivételt képeznek a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17.§, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51.§ bekezdése alapján közhírré tett határozatok, mivel ezek esetében a fogyasztók és a kereskedelmi forgalom biztonságossága érdekében a jogsértő gazdasági szereplő nevéből a személyes adatot nem kell kitakarni.

Szintén nem kell kitakarni a közszolgáltató egyéni vállalkozó nevét, mivel az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat.

ÉDV Zrt. - Környe, Ipari Park vizellásástó rendszerének bővítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély módosítása (02.16) - hirdetmény és határozat

NIF Zrt., M85 gyorsforgalmi út - Sopron-kelet Nagylózs közötti szakasz (67+200-82+600 km sz.) - III. építési szakasz- csatornázás vízjogi létesítési engedély (02.17.) - határozat, hirdetmény

NIF Zrt. - M85 gyorsforgalmi út - II. építési szakasz, Völgy árok - vízjogi létesítési engedély (02.23.) - hirdetmény

NIF Zrt.  M85 (Csorna II.- Sopron országhatár között) 1. szakasz Csorna II. - Fertőd-Endrédmajor csomópont (31+550-51+600 km. sz.) közötti tervezési szakasz vízellátás és szennyvízelvekzetés (Vitnyéd, Jobaháza) vízjogi létesítési engedély (02.16) - hirdetmény

NIF Zrt. - M85 autóút Csorna elkerülő II. ütem vízi létesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása (02.16) - hirdetmény

Soproni Vízmű Zrt. - Sopron, Harka ivóvíz távvezeték felbővítése vízjogi létesítési engedélyezési eljárása (02.16) - hirdetmény

Páli Gazda Kft. - Páli 0146/12 hrsz-ú ingatlanon megvalósított csőkút és a Páli 0146/12 hrsz-ú ingatlan öntözésének vízjogi fennmaradási - és üzemeltetési engedélye (02.28.) - határozat és hirdetmény

Galliform Kft. - Tárkány 0454 hrsz-ú ingatlanon lévő saláta ültetvény rétegvíz kútból történő öntözésének elvi vízjogi engedélye (02.28.) - határozat és hirdetmény

M85 gyorsforgalmi út - Fertőd-Endrédmajor csomópont - Nagylózs közötti szakasz (51+600 - 67+200) - II. építési szakasz - vzépítés vízjogi létesítési engedély( 02.21)  hirdetmény és határozat

AUDI Hungária Zrt. ipari vízellátó rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélyezés módosítási kérelem( 02.21)  hirdetmény és végzés

Galliform Kft. - Ács 0436/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő 9,72 ha területű saláta ültetvény 1 db rétegvíz kútból történő víztakarékos öntözésének elvi vízjogi engedély kiadása (03.04)  - hirdetmény  és határozat


 

Kapcsolódó információk: