Vízügyi hatóság hirdetményei


A hatósági eljárásokban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37.§ (2) bekezdése alapján összeállított különös közzétételi listája részeként közhírré teszi:

  • A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása, vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 89.§ (3) bekezdése alapján,
  • a közérdekű keresettel megtámadható döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 89.§ (3) bekezdése alapján, ezen döntés alatt a környezezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109. (2) bekezdése alapján hozott, véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést értjük.
  • a viívéelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntését,
  • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szól 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatokat,
  • piacfelügyeleti hatórságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv vélegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi döntését a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17.§, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51.§ rendelkezései szerint, amennyiben a vizsgált termék nem felel meg a biztoságossági követelményeknek.

Lipóti Termálfürdő Kft. - Lipót 488 hrsz.-ú ingatlanon létesített 1.sz. kút vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadása (08.30) - hirdetmény és határozat

Audi Hungária Zrt. - Győr, ipari vízellátó rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélye (08.15) - hirdetmény

ÉDV Zrt. - Dunaalmás, szennyvíztisztító telep létesítés - vízjogi létesítési engedély (08.15) - hirdetmény

Bokod-Bokod Község Önkormányzat - Keleti Könnyűipari Iparterület víziközmű ellátásának - vízjogi létesítési engedélye (08.16) - hirdetmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kapcsolódó információk: