Vízügyi hatóság hirdetményei


A hatósági eljárásokban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37.§ (2) bekezdése alapján összeállított különös közzétételi listája részeként közhírré teszi:

 • A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása, vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 89.§ (3) bekezdése alapján,
 • a közérdekű keresettel megtámadható döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 89.§ (3) bekezdése alapján, ezen döntés alatt a környezezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109. (2) bekezdése alapján hozott, véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést értjük.
 • a vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntését,
 • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szól 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatokat,
 • piacfelügyeleti hatórságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv vélegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi döntését a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17.§, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51.§ rendelkezései szerint, amennyiben a vizsgált termék nem felel meg a biztoságossági követelményeknek.

A döntések - a személyes és védett adatok kitakarását követően* - a honlapon az Ákr. 89.§ (1) bekezdése szerinti közlemény formájában jelennek meg, az alábbi tartalommal:

 • a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napja,
 • az eljáró hatóság megnevezése,
 • az ügy száma és tárgya,
 • az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme vagy székhelye,
 •  a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonata, valamint
 • figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

*E döntés alól kivételt képeznek a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17.§, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51.§ bekezdése alapján közhírré tett határozatok, mivel ezek esetében a fogyasztók és a kereskedelmi forgalom biztonságossága érdekében a jogsértő gazdasági szereplő nevéből a személyes adatot nem kell kitakarni.

Szintén nem kell kitakarni a közszolgáltató egyéni vállalkozó nevét, mivel az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat.

NIF Zrt. - M85 gyorsforgalmi út kivitelezésének II. szakasza - 2.G4-1-3 Nagylózs vízellátása DN110 KPE ivóvízvezeték kiváltása - vízjogi létesítési negedélye (04.23) - hirdetmény

NIF Zrt. - M85 - II. építési szakasz Agyagosszergény - Potoknica  szennyvíznyomóvezeték átvezetése - vízjogi létesítési eng. (04.23) - hirdetmény

NIF Zrt.- M85 gyorsforgalmi út - Sopron megközelítése, Sopron kelet - Fertőrákos közötti II. építési szakasz Röjtökmuzsaj szennyvízcsatorna kiváltás (04.23)  - hirdetmény

NIF Zrt. M85 II. építési szakasz - 2.G4-1-4 Potoknica 1+787 km. sz. vízvezeték kiváltás - vízjogi létesítési engedély(04.22) - hirdetmény

NIF Zrt., M85 gyorsforgalmi út - II. építési szakasz - Röjtökmuzsaj belterület ivóvízvezeték kiváltás vízjogi létesítései engedély (05.01.)- hirdetmény és határozat

NIF Zrt., M85 gyorsforgalmi út II. szakasz G4 - 2-3. 66+096,30 km szakasz szennyvízcsatorna kiváltás vízjogi létesítési eljárás (04.21.) - hirdetmény

Országos Vízügyi Főigazgatóság, Árpás szivattyútelep mozgó gereb csere vízjogi létesítési engedélyezési eljárás (04.22.) - hirdetmény

JWH Kft. - Komárom 7135/16 hrsz-ú ingatlanon tervezett telephelyén 3 db monitoring kút vízjogi létsítési engedély kiadása (05.03.)- határozat és hirdetmény


 

Kapcsolódó információk: