Vízügyi hatóság hirdetményei


 

A hatósági eljárásokban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37.§ (2) bekezdése alapján összeállított különös közzétételi listája részeként közhírré teszi:

 • A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása, vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 89.§ (3) bekezdése alapján,
 • a közérdekű keresettel megtámadható döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 89.§ (3) bekezdése alapján, ezen döntés alatt a környezezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109. (2) bekezdése alapján hozott, véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést értjük.
 • a vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntését,
 • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szól 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatokat,
 • piacfelügyeleti hatórságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv vélegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi döntését a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17.§, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51.§ rendelkezései szerint, amennyiben a vizsgált termék nem felel meg a biztoságossági követelményeknek.

A döntések - a személyes és védett adatok kitakarását követően* - a honlapon az Ákr. 89.§ (1) bekezdése szerinti közlemény formájában jelennek meg, az alábbi tartalommal:

 • a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napja,
 • az eljáró hatóság megnevezése,
 • az ügy száma és tárgya,
 • az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme vagy székhelye,
 •  a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonata, valamint
 • figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

*E döntés alól kivételt képeznek a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17.§, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51.§ bekezdése alapján közhírré tett határozatok, mivel ezek esetében a fogyasztók és a kereskedelmi forgalom biztonságossága érdekében a jogsértő gazdasági szereplő nevéből a személyes adatot nem kell kitakarni.

Szintén nem kell kitakarni a közszolgáltató egyéni vállalkozó nevét, mivel az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - 83. sz. főút Pápa-Tét csomópont közötti szakasz (32+574 - 51+000 km sz.) - Vízépítés - a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás ( 07.24) - hirdetmény

Calmit Hungária Kft. - Lábatlan 1471/5 és 1473/4 hrsz-ú ingatlanokon tervezett kút - vízjogi létesítési engedély (08.05) - hirdetmény

NIF Zrt. - Nagycenk 0232/120 hrsz.-ú ingatlanra tervezett hidegvizes vízellátást biztosító fúrt kút vízjogi létesítési engedélyezési eljárása (07.22)- hirdetmény

NIF Zrt. - M1 autópálya 47 + 200 km. sz. - Tatabánya-Újváros csomópont köz. - II. szakasz - elvi vízjogi létesítési engedélyezési eljárás (csapadékvíz elvezetés) (07.22.) - hirdetmény

Audi Hungaria Zrt G70-G71 jelű épületek nyitott szórófejes vízfüggöny berendezés bővítésének használatbavételi ügye (07.25.) - hirdetmény

NIF Zrt. - 813. számú főút - III. építési szakasz (8+200 - 13+419 km szelvények közötti szakasz) vízi létesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás (07.28.) - hirdetmény

 


 

Kapcsolódó információk: