Vízügyi hatóság hirdetményei


 

A hatósági eljárásokban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37.§ (2) bekezdése alapján összeállított különös közzétételi listája részeként közhírré teszi:

 • A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása, vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 89.§ (3) bekezdése alapján,
 • a közérdekű keresettel megtámadható döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 89.§ (3) bekezdése alapján, ezen döntés alatt a környezezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109. (2) bekezdése alapján hozott, véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést értjük.
 • a vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntését,
 • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szól 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatokat,
 • piacfelügyeleti hatórságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv vélegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi döntését a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17.§, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51.§ rendelkezései szerint, amennyiben a vizsgált termék nem felel meg a biztoságossági követelményeknek.

A döntések - a személyes és védett adatok kitakarását követően* - a honlapon az Ákr. 89.§ (1) bekezdése szerinti közlemény formájában jelennek meg, az alábbi tartalommal:

 • a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napja,
 • az eljáró hatóság megnevezése,
 • az ügy száma és tárgya,
 • az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme vagy székhelye,
 •  a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonata, valamint
 • figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

*E döntés alól kivételt képeznek a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17.§, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51.§ bekezdése alapján közhírré tett határozatok, mivel ezek esetében a fogyasztók és a kereskedelmi forgalom biztonságossága érdekében a jogsértő gazdasági szereplő nevéből a személyes adatot nem kell kitakarni.

Szintén nem kell kitakarni a közszolgáltató egyéni vállalkozó nevét, mivel az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat.

Püski Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkeze - Püski 0101/20 hrsz-ú ingatlanon megvalósított öntözőkút és Püski 0101/11-12 hrsz-ú, 0101/15-16 hrsz-ú, 0101/20-24 hrsz-ú ingatlanok öntözésének vízjogi üzemeltetési engedélye (11.15.) - hirdetmény és határozat

Tschida Ernst Josef - Fertőd 0447/5, 0400/6, 0409/1, 0347/21 ás Sarród 0244/17 hrsz-ú ingatlanokon található talajvízkutak vízjogi fennmaradási és üzemeltetési eljárása (11.16.) - hirdetmény és határozat

Csalava Lászlóné e.v. - Ács 0200/11 hrsz-ú ingatlanra tervezett öntözési célú kútpár vízjogi létesítési engedélye (11.16.) - határozat és hirdetmény

Csalava Lászlóné e.v. - Tata 0260/17 hrsz-ú ingatlanra tervezett 2 db öntözési célú kútpár vízjogi létesítési engedélyének kiadása (11.16.)- hirdetmény és határozat

AUDI HUNGARIA Zrt. - Győr 5475/83, 5475/64, 5475/54 hrsz-ú ingatlanokon létesített csapadékvíz-tározó kapacitás-bővítésének vízjogi létesítési engedélyezési eljárása (11.11.) - hirdetmény

SK Battery Hungary Gyártó Kft. - Komáromi akkumulátorgyártó üzem csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása (11.11.) - hirdetmény

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - Győri Hulladékkezelő Központ 01262/1-2 hrsz-ú területein 2 db fúrt kút vízjogi létesítési engedélyezési eljárása (11.13.) - hirdetmény

Kocs Község Önkormányzat, Kocs szennyvíztisztító telep korszerűsítés vízjogi létesítési engedélyezési eljárása (11.12) - hirdetmény

Krániczné Mayer Erika ev. - Nagyszentjános 0223 és 0230/24 hrsz.-ú ingatlanokon öntözó kutak vízjogi létesítési engedélye (11.23)- hirdetmény és határozat


 

Kapcsolódó információk: