Hatósági hirdetőtábla


 

Tájékoztató illeték átutalással történő megfizetéséhez - Tájékoztató

 

A közigazgatási hatósági döntések bírósági felülvizsgálatának kérelmezéséhez szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetők el: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok

 

 

Tájékoztató

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89. § alapján közzéteszik a jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban  fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható alábbi határozatokat:

 

 1. állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban hozott határozat,

 2. olyan ügyben hozott határozat, amelyben jogszabály alapján a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogosultja ügyfélnek minősült,

 3. olyan ügyben hozott határozat, amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, a Ket. 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet vesz részt,

 4. korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás elosztásáról, illetve felhasználásáról hozott határozat,

 5. olyan ügyben hozott határozat, amelyben a hatóság az ügyfél számára kizárólagos vagy különleges jogot biztosított,

 6. személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat,

 7. jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat, vagy

 8. olyan határozat, amelyet törvény rendelkezése szerint nyilvánosan közzé kell tenni.

 

 

A határozatok – a személyes és védett adatok kitakarását követően – a honlapon az alábbi tartalommal jeleníthetőek meg:

 1. a honlapon történő közzétételi időpontja

 2. az eljáró hatóság megnevezése

 3. az ügy tárgya és száma

 4. az ügyfél neve*, székhelye

 5. a határozat rendelkező részének és indokolásának kivonata.

 

 

Iktatószám:

35810/598-1/2018.ált.

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2018.03.17.

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018.03.29.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

T. M. 9025 Győr, ... utca.

Publikált dokumentum fájl neve:

35810/598-1/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35810/3507-3/2017.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017. október 04.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2017. december 04.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

WEST-BRIDGE Kft. közigazgatási bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

WEST-BRIDGE Kft. (2440 Százhalombatta, 2611/1.)

Publikált dokumentum file neve:

35810/3507-3/2017.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 


 

Iktatószám:

35830/1818-2/2017.ált

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2017. szeptember 27.

Közzététel jogcíme:

g.) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat

Közzététel dátuma:

2017. december 04.

Eljáró hatóság neve:

Kapuvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Tordasa-Menti MGTSZ tűzvédelmi bírság ügye

 

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/1818-2/2017.ált

Bíróságon megtámadva:

nem

 


Iktatószám:

35830/1290-4/2017.ált

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2017. július 21.

Közzététel jogcíme:

g.) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat

Közzététel dátuma:

2017. december 04.

Eljáró hatóság neve:

Kapuvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Kirstóf Autoház Kft. (9300 Csorna Soproni út 66/H)

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/1290-4/2017.ált

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35830/1513-4/2017.ált

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2017. október 02.

Közzététel jogcíme:

g.) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat

Közzététel dátuma:

2017. december 04

Eljáró hatóság neve:

Kapuvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

"Természetes személy"

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/1513-4/2017.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35830/1514-4/2017.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017. október 02.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat

Közzététel dátuma:

2017. december 04.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi hatósági tevékenység

Ügyfél megnevezése, székhelye:

„Természetes személy”

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/1514-4/2017.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert


  

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 


 

 


A hirdetőtáblán az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § pontja szerinti hirdetményi úton történő közlés történik.


 

 


 

 

 

A hirdetőtáblán a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdése szerinti hirdetményi úton történő közlés történik.
2012. évi Hatósági ellenőrzési terv
2013. évi Hatósági ellenőrzési terv

 


 

Kapcsolódó információk: