Hatósági hirdetőtábla


 

Tájékoztató illeték átutalással történő megfizetéséhez - Tájékoztató

 

A közigazgatási hatósági döntések bírósági felülvizsgálatának kérelmezéséhez szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetők el: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok


A hirdetőtáblán az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § pontja szerinti hirdetményi úton történő közlés történik.

 

Tájékoztató

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 88.§ és 89.§ alapján közzéteszik a jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban  fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható alábbi határozatokat:

 

88. § [A hirdetményi közlés]

(1) A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha

a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,

b) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy

c) azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

(2) A hirdetmény tartalmazza

a) a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napját,

b) az eljáró hatóság megnevezését,

c) az ügy számát és tárgyát,

d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét (székhelyét), továbbá

e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.

(3) A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

89. § [Közhírré tétel]

(1) Ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi. A közlemény - a 88. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakon túl - tartalmazza

a) a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonatát, valamint

b) azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

(2) A közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

(3) A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést,

a) amelyet közérdekű keresettel lehet megtámadni,

b) amelyet személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott, vagy

c) amelyet a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból hozott.

(4) A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet több mint ötven ügyfél részvételével zajló eljárásban hozott.

 

Iktatószám:

35810/598-1/2018.ált.

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2018.03.17.

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018.03.29.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

T. M. 9025 Győr, ... utca.

Publikált dokumentum fájl neve:

35810/598-1/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35810/417-6/2018.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2018. április 16.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2018. április 23.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Győri Tankerületi Központ tűzvédelmii bírság ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Győri Tankerületi Központ (9022 Liszt F. u. 17.)

Publikált dokumentum file neve:

35810/417-6/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 


 

Iktatószám:

35810/598-1/2018.ált

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2018. március 27.

Közzététel jogcíme:

g.) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018. április 23.

Eljáró hatóság neve:

Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Győr, Tankerületi Központ tűzvédelmi bírság ügye

 

Publikált dokumentum fájl neve:

35810/598-1/018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem

 


Iktatószám:

35810/937-3-4/2018.ált

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2018. május 15.

Közzététel jogcíme:

g.) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018. június 01.

Eljáró hatóság neve:

Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma

Publikált dokumentum fájl neve:

Győr, Jedlik Szki tűzvédelmi bírság 

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35810/1105-5/2018.ált

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2018. május

Közzététel jogcíme:

g.) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018. június 15.

Eljáró hatóság neve:

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Publikált dokumentum fájl neve:

Győr, Apor

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35810/1364-2/2018.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2018. június 29.

Közzététel jogcíme:

jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018. június 23.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi hatósági tevékenység

Ügyfél megnevezése, székhelye:

ECE Budapest Kft. (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A)

Publikált dokumentum fájl neve:

35810/1364-2/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert


Iktatószám:

35810/1137-13-1/2018.ált.

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2018.07.04.

Közzététel jogcíme:

jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018.08.23.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

CUTLER-FOUR Kft. (9222 Hegyeshalom, Pozsonyi u. 11.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35810/1137-13/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35810/1092-3/2018.ált.

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2018.07.04.

Közzététel jogcíme:

jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018.08.23

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Győr, Kovács Margit utca 11-23. számú Társasház (9024 Győr, Kovács M. u. 11-23.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35810/1092-3/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem

 


 

Iktatószám:

35810/1715-2/2018.ált.

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2018.07.19.

Közzététel jogcíme:

jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018.08.28.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Győr, Borsos Miklós u. 1-9. Társasház (9024 Győr, Borsos M. u. 1-9.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35810/1715-3/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem

 

 


 

 

 

 

Iktatószám:

35850/1054/2018.ált.

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2018.07.23.

Közzététel jogcíme:

személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat,

Közzététel dátuma:

2018.08.28.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzjelző berendezés létesítésére kötelezés

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Imoville Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, 48-as tér 1.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35840/1054/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem

 


 

 

 

 

Iktatószám:

35840/874/2018.ált.

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2018.07.23.

Közzététel jogcíme:

jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018.08.28.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzjelző berendezés létesítésére kötelezés

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán Kft. 54-60.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35840/874-3/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem

 

 

 


 

 

Iktatószám:

35830/1106-1/2018.ált.

Határozathozatal/Véglegessé válás dátuma:

2018.08.10

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018.09.11.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Figyelmeztetés és kötelezés

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Extra Pig Kft. (9224 Rajka, Meixner Tanya)

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/1106/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35840/1113-1/2018.ált.

Jogerő/véglegessé válás dátuma:

2018. augusztus 10.

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018. szeptember 11.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Figyelmeztetés és kötelezés

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Lébényi Március 15. Mezőgazdasági Szövetkezet (9155 Lébény, Fő u. 45.)

Publikált dokumentum file neve:

35840/1113-1/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 


 

Iktatószám:

35830/1115-1/2018.ált.

Határozathozatal/Véglegessé válás dátuma:

2018.08.10

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018.09.11.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Figyelmeztetés és kötelezés

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Lajta-Hanság Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rakpart 22.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/1115-1/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem


Iktatószám:

35830/1118-1/2018.ált.

Határozathozatal/Véglegessé válás dátuma:

2018.08.10

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018.09.11.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

ADR bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Hoyer Gaslog Hungary Kft. (8000 Székesfehérvár, Zsálya u. 4.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/1118-1/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem


Iktatószám:

35830/1119-2/2018.ált.

Határozathozatal/Véglegessé válás dátuma:

2018.08.10

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018.09.11.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/1119-2/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem


Iktatószám:

35810/3098-7/2018.ált.

Határozathozatal/Véglegessé válás dátuma:

2018.12.13

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018.12.15.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósá Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Erbslöh Hungária Kft. (9027 Győr, Nyírfa sor 2.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35810/3098-7/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem

 

 

 


Iktatószám:

35810/1791-4/2018.ált.

Határozathozatal/Véglegessé válás dátuma:

2018.11.30.

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018.12.15.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósá Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

P. T. Bogyoszló

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/1791-4/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem

 

 

 
 

Iktatószám:

35810/2665-1/2018.ált.

Határozathozatal/Véglegessé válás dátuma:

2018.10.13.

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018.12.15.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósá Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

D.A. (Győr, Hermann O. u.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35810/2665-1-2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem

 


Iktatószám:

35810/3381-1/2018.ált.

Határozathozatal/Véglegessé válás dátuma:

2018.12.18.

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2018.12.27.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósá Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Publikált dokumentum fájl neve:

35810/3381-1-2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem

 

Iktatószám:

35830/1695-1/2018.ált.

Határozathozatal/Véglegessé válás dátuma:

2018.12.19.

Közzététel jogcíme:

 amelyet a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból hozott

Közzététel dátuma:

2018.12.27.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósá Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

T. és C. Bősárkány,

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/1695-3/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem

 

 

Iktatószám:

35810/3426/2018.ált.

Határozathozatal/Véglegessé válás dátuma:

2018.12.25.

Közzététel jogcíme:

 amelyet a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból hozott

Közzététel dátuma:

2019.01.03.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósá Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

B. A.  Győr, Kodály Z. u.

Publikált dokumentum fájl neve:

35810/3426-3/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem

 

Iktatószám:

35810/3044/2018.ált.

Határozathozatal/Véglegessé válás dátuma:

2019.01.02.

Közzététel jogcíme:

 amelyet a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból hozott

Közzététel dátuma:

2019.01.03.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósá Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

N. S. 9100 Tét, Révai u.

Publikált dokumentum fájl neve:

35810/3044-3/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem

 

Iktatószám:

35810/3228-5/2018.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. január 29.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019 február 06.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

 tűzvédelmii bírság ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/3228-5/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/2016-3/2018.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. január 29.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019 február 07.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

 tűzvédelmii bírság ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Viehhandel Kft., Kapuvár, 0176/53hrsz.

Publikált dokumentum file neve:

35830/2016-3/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert


Iktatószám:

35810/3316-7/2018.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. január 29.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019 február 07.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

 tűzvédelmii bírság ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/3316-7/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/116-4/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. február 23.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. március 13.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

 tűzvédelmi bírság ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/116-4/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/135-3/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. március 01.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. március 18.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

 ADR bírság ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/135-3/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/100-4/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. március 07.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. március 18.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

 tűzvédelmi bírság ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/100-4/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/3652-6/2018.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. március 21.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. április 01.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

 tűzvédelmi bírság ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/3652-6/2018.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/392-1/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. március 12.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. április 04.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

 ADR bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/392-1/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/295-4/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. március 27.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. április 04.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

 tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/295-4/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

Iktatószám:

35810/983-3/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. május 02

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 03.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

 tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/983-3/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

Iktatószám:

35830/344-7/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. április 25.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 03.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

 tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/344-7/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/252-6/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. április 26.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 03.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

 veszélyes áruk közúti szállításának telephelyi előkészítésére vonatkozó rendelkezések megsértése miatti bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/252-6/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

Iktatószám:

35810/315/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. április 19.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 03.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/315/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

Iktatószám:

35810/297-4/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. április 17.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 03.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/297-4/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/657-1/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. május 16.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 21.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/657-1/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/162-4/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. május 15.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 21.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/162-4/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/1055-1/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. május 03.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 21.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/1055-1/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/408-2/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. április 19.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 21.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/408-2/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

Iktatószám:

35810/406-7/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. április 24.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 21.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/406-7/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

Iktatószám:

35810/293-5/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. április 12.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 21.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/293-5/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/219-3/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. április 12.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 21.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/219-3/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/645-2/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. március 27.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 21.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/645-2/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

Iktatószám:

35810/154-6/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. március 26.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 21.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/154-6/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/202-4/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. április 06.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 21.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/202-4/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/399-1/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. április 05.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 21.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/399-1/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/173-5/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. április 08.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 21.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/173-5/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/161-6/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. április 06.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. május 21.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/161-6/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/687/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. május 25.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. június 03.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

ADR bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/687/2019.ált.

Bíróságon megtáma

Iktatószám:

35810/724/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. május 23.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. június 03.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

RID bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/724/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Igen/nem/nem ismert

Iktatószám:

35830/613-2/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. május 29.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. június 04.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/613-2/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/611-2/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. május 30.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. június 04.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/611-2/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/1030/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. május 08.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. június 04.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/1030/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/450-6/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. június 06.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. június 06.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

ADR bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/450-6/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/724-12/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. május 29.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. június 07.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

ADR bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/724-12/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/1363/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. június 08.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. június 07.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

ADR bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/1363/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/1066-3/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. június 05.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. július 01.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/1066-3/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/965-4/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. június 01.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. július 01.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/965-4/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/1159-2/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. június 01.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. július 01.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/1159-2/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/664/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. június 17.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. július 03.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/664/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/665/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. május 29.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. július 03.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/665/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/1396-5/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. július 03.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. július 09.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/1396-5/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/1398/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. július 15.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. július 18.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/1398/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/1309-8/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. július 18.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. augusztus 13.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

RID bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/1560/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/1560/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. augusztus 03.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. augustus 13.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

RID bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/1560/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35830/1319/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. szeptember 22.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. szeptember 23.

 

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum file neve:

35830/1319/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/2081-5/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. szeptember 21.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. október 08.

 

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/2081-5/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/2379/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. október 05.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. október 09.

 

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

RID

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/2379/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/2379/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. október 05.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89/ § (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. október 09.

 

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

RID

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/2379/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/1727/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. szeptember 08.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89.§ (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. október 28.

 

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

ADR bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/1727-5/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35810/2574/2019.ált.

Véglegesség válás dátuma:

2019. november 07.

Közzététel jogcíme:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 89.§ (1)

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2019. november 14.

 

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

jogi személy

Publikált dokumentum file neve:

35810/2574-6/2019.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert


 

Kapcsolódó információk: