Hatósági hirdetőtábla


 

Tájékoztató illeték átutalással történő megfizetéséhez - Tájékoztató

 

A közigazgatási hatósági döntések bírósági felülvizsgálatának kérelmezéséhez szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetők el: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok

 

 

Tájékoztató

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek különös közzétételi listájuk részeként kötelezően közzéteszik a jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható alábbi határozatokat:

 

 1. állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban hozott határozat,

 2. olyan ügyben hozott határozat, amelyben jogszabály alapján a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogosultja ügyfélnek minősült,

 3. olyan ügyben hozott határozat, amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, a Ket. 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet vesz részt,

 4. korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás elosztásáról, illetve felhasználásáról hozott határozat,

 5. olyan ügyben hozott határozat, amelyben a hatóság az ügyfél számára kizárólagos vagy különleges jogot biztosított,

 6. személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat,

 7. jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat, vagy

 8. olyan határozat, amelyet törvény rendelkezése szerint nyilvánosan közzé kell tenni.

 

 

A Ket. 80/A.§ (2) bekezdése alapján a határozatok – a személyes és védett adatok kitakarását követően – a honlapon az alábbi tartalommal jeleníthetőek meg:

 1. a honlapon történő közzétételi időpontja

 2. az eljáró hatóság megnevezése

 3. az ügy tárgya és száma

 4. az ügyfél neve*, székhelye

 5. a határozat rendelkező részének és indokolásának kivonata.

 

*A személyes adatok kitakarását a Ket 69/A.§ (2) bekezdése szerint kell elvégezni, vagyis a természetes személy ügyfél, és az ügyben eljáró vagy érintett egyéb személyek adatait továbbá a védett adatot ki kell takarni, és a természetes személyeket az eljárásban betöltött szerepüknek megfelelően kell megjelölni (pl. ügyfél, tanú stb.).

 

E szabály alól kivételt képeznek a Ket. 80/A.§ (1) bekezdésének j) pontja szerinti külön törvény által valamely fontos közérdekre figyelemmel hozott határozatok nyilvánosságra hozatala: például a fogyasztók és a kereskedelmi forgalom biztonságossága érdekében (piacfelügyeleti, fogyasztóvédelmi ügyekben), ilyenkor a jogsértő gazdasági szereplő nevéből a személyes adatot nem kell kitakarni. Szintén nem kell kitakarni a közszolgáltató egyéni vállalkozó nevét, mivel az az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat.

Iktatószám:

35810/3372-5/2017.ált

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2017.október 06

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

 

Közzététel dátuma:

2017. december 04

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győr Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

REWORK TOOLS Kft. (9025 Győr, Töltésszer u. 21.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35810/3372-5/2017.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35810/3507-3/2017.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017. október 04.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2017. december 04.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

WEST-BRIDGE Kft. közigazgatási bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

WEST-BRIDGE Kft. (2440 Százhalombatta, 2611/1.)

Publikált dokumentum file neve:

35810/3507-3/2017.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 


 

Iktatószám:

35830/1818-2/2017.ált

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2017. szeptember 27.

Közzététel jogcíme:

g.) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat

Közzététel dátuma:

2017. december 04.

Eljáró hatóság neve:

Kapuvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Tordasa-Menti MGTSZ tűzvédelmi bírság ügye

 

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/1818-2/2017.ált

Bíróságon megtámadva:

nem

 


Iktatószám:

35830/1290-4/2017.ált

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2017. július 21.

Közzététel jogcíme:

g.) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat

Közzététel dátuma:

2017. december 04.

Eljáró hatóság neve:

Kapuvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Kirstóf Autoház Kft. (9300 Csorna Soproni út 66/H)

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/1290-4/2017.ált

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35830/1513-4/2017.ált

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2017. október 02.

Közzététel jogcíme:

g.) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat

Közzététel dátuma:

2017. december 04

Eljáró hatóság neve:

Kapuvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

"Természetes személy"

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/1513-4/2017.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35830/1514-4/2017.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017. október 02.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat

Közzététel dátuma:

2017. december 04.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi hatósági tevékenység

Ügyfél megnevezése, székhelye:

„Természetes személy”

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/1514-4/2017.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert


 

Iktatószám:

35830/663-1/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016-04-28

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat

Közzététel dátuma:

2016. 07. 06.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi hatósági tevékenység

Ügyfél megnevezése, székhelye:

„Természetes személy”

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/663-1/2016.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert


Iktatószám:

35830/613-4/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016-05-18

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2016 07. 06.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

ADR

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Batki-Logistic Kft. (2626 Nagymaros, Deák Ferenc u. 10.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/613-4/2016.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert


 

Iktatószám:

35840/603-4/2016.ált

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2016. 04. 27./2016. 05.018.

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

 

Közzététel dátuma:

2016. 07. 08.

Eljáró hatóság neve:

Mosonmagyaróvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Niczki Korona Kft. (9221 Levél, József A. u. 31.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35840/603-4/2016.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35840/601-4/2016.ált

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2016. 04. 28./2016. 05.18.

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

 

Közzététel dátuma:

2016. 07. 08.

Eljáró hatóság neve:

Mosonmagyaróvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Aranyosi Lovas – Major Kft. (9228 Halászi, Kőhíd u. 11.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35840/601-4/2016.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35840/602-4/2016.ált

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2016. 04. 29./2016. 05. 18.

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

 

Közzététel dátuma:

2016. 07. 08.

Eljáró hatóság neve:

Mosonmagyaróvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Aranyosi Lovas – Major Kft. (9228 Halászi, Kőhíd u. 11.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35840/602-4/2016.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35830/838-1/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016-05-20

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat

Közzététel dátuma:

2016. 07. 06.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi hatósági tevékenység

Ügyfél megnevezése, székhelye:

„Természetes személy”

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/838-1/2016.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert


Iktatószám:

35840/857-5/2016.ált

Határozathozatal/Jogerőre emelkedés dátuma:

2016. 05. 11./2016. 06. 01.

Közzététel jogcíme:

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat

 

Közzététel dátuma:

2016. 07. 08.

Eljáró hatóság neve:

Mosonmagyaróvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Global Hydraulic Power Kft. (9222 Hegyeshalom Május 1 út 39.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35840/857-5/2016.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem


 

Iktatószám:

35830/987-1/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016. 06. 10.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat.

Közzététel dátuma:

2016. 07. 06.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi hatósági tevékenység

Ügyfél megnevezése, székhelye:

SZILVESZTER TRANS KFT.
(9461 Lövő, Mohl Adolf u. 41.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35830/987-1/2016.ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert


 

Iktatószám:

35850/832/2016.ált

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016. június 14./2016. május 27.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2016. 07. 19.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Gartenpro Kft.

(9444 Fertőszentmiklós Soproni úti ipartelep)

Publikált dokumentum fájl neve:

35850/832-5/2016.ált

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert


 

Iktatószám:

35850/737-6/2016.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.június 22./2016. június 02.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének g) pontja

Közzététel dátuma:

2016. 07. 19.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

„természetes személy „

Publikált dokumentum fájl neve:

35850/737-6/2016.ált

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 


Iktatószám:

35850/445/2016.ált

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016. június 25./2016. június 03.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2016. 07. 19.

Eljáró hatóság neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

IKEA Industry Magyarország Kft.

(9400 Sopron, Ipar krt. 19.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35850/445-3/2016.ált

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert


 

  


A hirdetőtáblán a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. §-a, továbbá a 80/A. § f) pontja szerinti hirdetményi úton történő közlés történik.

Amennyiben a hirdetőtáblán közzétett adatokkal kapcsolatosan kérdés merülne fel az Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Főfelügyelőségén  a 06-96/510-621 telefonszámon kérhető további tájékoztatás.

 


 

 

 

A hirdetőtáblán a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdése szerinti hirdetményi úton történő közlés történik.
2012. évi Hatósági ellenőrzési terv
2013. évi Hatósági ellenőrzési terv

 


 

Kapcsolódó információk: