Moson mentőcsapat - Gyakorlatok


Moson mentőcsapat rendszerbe állító gyakorlata:

A mentőcsapat rendszerbe állító gyakorlatára 2011.10.28-án Győr külterületén egy erre alkalmas helyen került végrehajtásra. Az első gyakorlat során bajbajutott ejtőernyős felkutatása, mentése képezte a fő feladatot, mivel a Győr külterületén gyakorló ugrást végző ejtőernyősök közül - szemtanúk szerint - többen a nádas, ingoványos területre érkeztek, ahonnan önerejükből kimenekülni nem tudtak.
Felkutatásukat a mentőszervezetbe beosztott Kobo-Coop légi felderítő egysége, valamint a Moson Mentőcsapat további egységei végezték, majd a pontos helymeghatározást követően motorcsónakkal kimenekítették a tó vizébe esett személyt, akit partra szállítását követően egészségügyi ellátásban részesítettek.

Következő feladatot egy, a horgásztóba hajtott személygépkocsi esete adta. Feltételezés szerint a gépkocsiban tartózkodó személy a gépjárműbe szorult, önerejéből kimenekülni nem tudott. A tóba hajtott autó vezetője kimenekítése miatt egy horgász a vízbe ugrott, a hideg víz miatt azonban görcsbe rándult a lába, de a part közelében egy bokorban sikerült még megkapaszkodnia. Egy másik, közelben tartózkodó horgász szemtanúja volt az esetnek, aki értesítette a tűzoltóságot és a mentőszolgálatot.
A Moson Mentőcsapat egységei a helyszínre érve végrehajtották a személyek vízből kimentését, a kimenekített sérültek ellátását és a víz alá süllyedt jármű vízből való kimentését.

A harmadik gyakorlat a tavaszi hóolvadás, valamint az intenzív csapadéktevékenységek hatására a térség talajvíz szintjének, valamint a Győr Újvárost védő ún. Újvárosi lokalizációs töltés mellett lévő tavak vízszintjének rendkívüli megemelkedését feltételezte. A város szélén lévő házakat és vagyoni értékeket közvetlenül veszélyeztető tó vízszintjének további emelkedésének megakadályozása vált szükségessé. A tó szabályozása vízkivezető műtárggyal gravitációs úton nem történhet, ezért mobilszivattyúk kitelepítésével, majd folyamatos üzemeltetésével kellett megoldani a szinten tartást. A kitermelt vizet az Újvárosi lokalizációs védvonal töltésén kellett átemelni úgy, hogy a szivattyúzás ne okozzon káros kimosódásokat a töltéstestben. A kimosódás kialakulásának elkerülése érdekében ideiglenes surrantót kellett építeni a töltés vízoldali rézsűjére fólia és homokzsák igénybevételével.

Az utolsó gyakorlat a Dunán rendkívüli, legnagyobb vízszintet várhatóan elérő árhullám levonulását feltételezte. A hosszú ideje magas vízszinteket tartó védtöltések lábánál, valamint a mentett oldal előterén egyre több kritikus felpuhulás, talajfellazulás, veszélyeztette a töltés állékonyságát. A Duna és a Mosoni-Duna töltéseinek mentett oldalán több intenzív buzgártevékenységet észleltek a vészőrök, melyek némelyike anyagot hordott, így sürgős beavatkozást igényelt. A várhatóan legnagyobb vízszintet elérő tetőző vízszintek miatt a Duna jobb parti töltésén több helyen magassági hiánnyal kellett számolni, melynek kiküszöbölésére ideiglenes védművet, nyúlgátat kellett építeni homokzsákból 10m hosszúságban, fóliaterítéssel. Az anyagkihordással üzemelő buzgárok intenzív üzemét homokzsákból kialakított ellennyomó medence kialakításával kellett mérsékelni, majd az ellennyomó medence kiépítését követően a bukóvíz ki-, illetve elvezetéséről gondoskodni kellett. A töltéslábak, előterek felpuhulásának beavatkozást igénylő szakaszait bordás leterhelés/megtámasztás kiépítésével stabilizálták.

 Moson Mentőcsapat összevont Nemzeti Minősítő gyakorlata:

2012. április 19. és 20 –án Győrben került végrehajtásra a  „Moson” mentőcsapat és a „ZALA KÜLÖNLEGES MENTŐK” mentőcsapatának összevont Nemzeti minősítő gyakorlatára. A nemzeti minősítő gyakorlat feladatait több helyszínen hajtották végre a mentőcsoportok. Az első helyszínen a vízbe esettek felkutatását, mentését vízimentők bevonásával, majd a sérültek egészségügyi ellátását, illetve a hajó biztonságos partra juttatását kellett a Moson Mentőcsoport helyszínre irányított erőinek megoldani. Ezen a helyszínen történt az emberek árvíz miatt elzárt területről motorcsónakkal történő kimentése is. A következő helyszínen a Mosoni-Dunába borult és ott sodródó gépjármű és vezetője kiemelése jelentett feladatot, a Moson Mentőcsoport és a Zalaegerszegi Különleges Mentők közösen, búvárok, csónakok bevonásával oldották meg a helyzetet. A járműben egy ember tartózkodott, ő valószínűleg elhunyt. Ugyanezen a helyszínen végezték el a Moson Mentőcsoport tagjai a víz alatti fóliázást is. A harmadik helyszínen a hagyományos árvízi védekezési munkálatok (homokzsákolás, gátépítés, buzgárelfogás) zajlottak. A negyedik helyszínen a belvízi elöntést kellett megakadályozni, ennek érdekében a Moson Mentőcsoportnak vízkormányzási feladatot kellett végrehajtania (szivattyúkkal, fóliázással, homokzsákokkal), illetve surrantót (eséscsökkentő vízi építményt, műtárgyat) kellett építenie. Az ötödik helyszínen már a földrengés következményeivel kellett szembenéznie a két mentőcsapat meghatározott egységének, épületben rekedt személyeket mentettek magasból alpintechnikával, illetve elsősegélyben is részesítették a bajba jutottakat.

Moson mentőcsapat Deepex Ipari búvárok „Búvár” Nemzeti Minősítő gyakorlata:

A mentőcsapat részét képező Deepex ipari búvár csapat, 2012. július 29-én a Gyékényesen megrendezett Búvár Nemzeti Minősítő gyakorlaton vett részt. A két nap során a szervezetek háromfős búvárcsoportjai gyakorlati feladatok végrehajtásával teljesítették a nemzeti minősítési rendszerben meghatározott mentőbúvár alapkövetelményeket. Fizikai állóképességükről, szakmai rátermettségükről, életmentési, elsősegély-nyújtási ismeretükről, árvízi helyzetben szükséges feladatmegoldó – vízi kutató, tájékozódó – és víz alatti együttműködési képességükről adtak számot. A búvár csoportoknak szabad partszakaszon történő árvízi védekezést, életmentést, áldozatok vízbe süllyedt gépjárműből való kimentését, víz alatti felderítést és tájékozódást, nehéz tárgy vízből történő kiemelését, valamint összehangolt mentést kellett bemutatniuk.