Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet


 

A Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági végrehajtó szerve, amely az államháztartásról szóló 1992. Évi XXXVIII. Sz. törvény és annak módosításai, az évenkénti költségvetési törvény, az évi BM gazdálkodási szabályzatban illetve a BM OKF vezetői utasításaiban meghatározottak szerint működve, a szükséges pénzügyi, anyagi, technikai feltételek biztosítása érdekében ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat.

             
 A Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban:Győr-Moson-Sopron MKI) Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) foglaltak alapján a hatályos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső normák alapján végzi az ügyrendben rögzített feladatait, melynek hatálya kiterjed a Költségvetési Osztály, a Műszaki Osztály, és az Informatikai Osztály teljes személyi állományára.

A Gazdasági Igazgató-helyettes felelőssége a Győr-Moson-Sopron MKI működési feltételeinek biztosítása. A Gazdasági Igazgatóhelyettes felhatalmazza a Költségvetési Osztályvezetőt, a Műszaki Osztályvezetőt, az Informatikai Osztályvezetőt, hogy az osztályok működési feltételeinek biztosításához szükséges intézkedéseket megtegye.

A Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet állománya a szolgálati út betartásával teszi meg jelentéseit, felterjesztéseit. A szolgálati út betartásának ellenőrizhetősége érdekében a Gazdasági Igazgató-helyettes szignózza az iratot. A szignózás előtt az osztályvezető ellenőrzi, hogy az ügyintéző szignózta-e az iratot.

A Gazdasági Igazgató-helyettest tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén az Informatikai Osztályvezető helyettesíti.