Álláspályázatok


 

 

  A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a következő álláspályázatokat hirdeti meg: 

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ


alapellátó orvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Bartók Béla utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyógyító-megelőző alapellátás, foglalkozás-egészségügyi tevékenység, munkakör betöltéséhez szükséges felvétel előtti és időszakos alkalmassági vizsgálatok végzése, egészség-megőrzési és egészségfejlesztési programokban történő részvétel, munkaegészségügyi tevékenység

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

         Egyetem, általános orvosi diploma,

         büntetlen előélet

         magyar állampolgárság

         egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         szakorvosi végzettség (belgyógyász vagy háziorvos vagy foglalkozás-egészségügy vagy honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan),

         alapellátásban szerzett gyakorlat

         fegyveres és rendvédelmi szervnél szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai önéletrajz

         szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megérkezéséig nyilatkozat a büntetlen előéletről

         hozzájáruló nyilatkozat a pályázat adatainak az elbírálás alatt történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsiros Mária tű. alez. nyújt, a 96/529-534 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton Zsiros Mária tű. alez. részére a gyor.human@katved.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS (http://kozigallas.gov.hu), publikálás időpontja: 2017. december 9.


 

 
  1.