Pályázatok


Két pályázati felhívás roma származású fiatalok tanulmányainak támogatására
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének alap- vagy mesterképzésén, valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésén tanulmányokat folytató roma származású fiatalok számára. A támogatás célja a tanulmányok eredményes befejezésének elősegítése és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzése.

Pályázhatnak azok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésén tanulmányokat folytató roma származású fiatal hallgatók, akik a tanulmányaikat már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban legalább 3,5-es tanulmányi átlagot értek el, valamint az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják. A támogatást 5 fő nyerheti el, a benyújtási határidő: 2018. október 31.

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésén részt vevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére kiírt pályázatot szintén 5 fő nyerheti el. Pályázhatnak azok a képzésen részt vevők, akik a 2018. szeptember 3-án kezdték meg tűzoltó II. szakképzésen tanulmányaikat. A pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 12.

Mindkét pályázattal kapcsolatban részletesebb felvilágosítás kérhető a +36/20-8200-538-as telefonszámon.

Pályázati felhívás 2018. II. félév szakképzés

Pályázati adatlap 2018. II. félév szakképzés

Pályázati felhívás 2018-2019-es tanév felsőfokú alapképzés

Pályázati adatlap 2018-2019-es tanév felsőfokú alapképzés

 
 
 
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére 15 fő részére a 2018. február 05-vel megkezdett tűzoltó II. szakképzésre vonatkozóan.

A pályázati feltételek:

Pályázatot a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ  egységes rendvédelmi moduláris szakképzésben már résztvevő roma származású fiatalok nyújthatnak be.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

 

Idén is pályázhatnak az önkéntes mentőszervezetek

A központi költségvetésben a tavalyinál százmillióval több, összesen hétszázmillió forint áll rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására. Ebből az összegből hatszázmillió forintra az önkéntes tűzoltó egyesületek, százmillióra pedig a mentőszervezetek pályázhatnak. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a mai napon meghirdette az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, műszaki-technikai, védőruházattal való ellátásuk támogatására, valamint a mentőszervezetek tagjainak oktatására és vizsgáztatásának elősegítésére szóló pályázatát.

A pályázat célja, hogy a mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési, fejlesztési költségek biztosításával, eszközfejlesztéssel és a különböző továbbképzéseken való részvétel támogatásával növelje mentési és beavatkozási képességeiket. A mentőszervezetek a pályázatnak köszönhetően egyre több káresemény felszámolásában tudnak szerepet vállalni.

Pályázatot csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel hatályos együttműködési megállapodással rendelkező, minősített, önálló jogi személyiségű mentőszervezet nyújthat be. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumok csatolásával lehet.
 
A mentőszervezetek négy kategóriában nyújthatják be támogatás iránti igényüket az alábbiak szerint: technikai eszköz és gépjármű kategória, védőeszköz és védőruha kategória, működési költség kategória, oktatás és vizsgáztatás kategória. Fontos változás a tavalyi pályázathoz képest, hogy a technikai eszköz és gépjármű kategória támogatása központi beszerzés útján valósul meg. A támogatási kategórián belül olyan technikai eszközökre és gépjárművekre lehet pályázni, amelyek a mentőszervezet alaptevékenységének ellátásához, a nemzeti minősítő rendszerben elismert, igazolt vagy a minősítés megújításához, a pályázati időszakban vállalt képességeinek ellátásához elengedhetetlenül szükségesek.   

A pályázatot az együttműködési megállapodás szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervhez kell benyújtani. A már benyújtott pályázati igény módosítására nincs lehetőség. A pályázat benyújtásának határideje 2018. április 21. A határidő számításánál a postára adás (postai bélyegző dátuma), személyes benyújtás esetén hivatali munkaidő végéig beérkezett pályázatok benyújtásának napját kell figyelembe venni.

 

 

 

Az idén hétszázmillió forintra emelkedik az önkéntesek támogatása

A központi költségvetésben a tavalyinál százmillióval több, összesen hétszázmillió forint áll rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására. Ebből az összegből hatszázmillió forintra az önkéntes tűzoltó egyesületek, százmillióra pedig a mentőszervezetek pályázhatnak. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével közösen pályázatot írt ki, a hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodással rendelkező tűzoltó egyesületeknek április 11-ig kell eljuttatniuk pályázati anyagukat az illetékes tűzoltóságra.

A 2018-as pályázat az előző évhez képest korábban jelenik meg, így a támogatási összegeket is hamarabb kapják meg a sikeresen pályázók.
 
A pályázati lehetőség évről évre biztosítja az egyesületek fejlődését, jelentős szerepet játszik abban, hogy folyamatosan erősödik az együttműködés a hivatásos és az önkéntes szervezetek között. A tűzoltó egyesületek 2017-ben már csaknem nyolcezer eseménynél támogatták a katasztrófavédelmi szervek munkáját.
 
Pályázni hagyományosan tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenységhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki, technikai és informatikai fejlesztésre, valamint az önkéntesek oktatásának támogatására lehet. Egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyerhető összeg kategóriánként eltérő, a legtöbb pénzt a legmagasabb kategóriába tartozó egyesületek kaphatják.
 
Támogatás nyerhető a többi között alkalmassági vizsgálatok költségeire, szertár építésére és felújítására, EDR-rádiókra, védő- és technikai eszközökre éppúgy, mint tűzoltótechnika-kezelői vizsgára, vagy ifjúságneveléshez kapcsolódó kiadásokra. Az idei pályázaton is kérhető támogatás olyan rendszeresített szívó- és nyomóoldali szakfelszerelésekre, kéziszerszámokra, amelyek egyébként nem szerepelnek a kiírás mellékletében, emellett továbbra is pályázhatnak az egyesületek utánfutó beszerzésére.
 
A pályázati dokumentációkat az önkéntes tűzoltó egyesületeknek április 11-ig kell eljuttatniuk ahhoz a hivatásos tűzoltósághoz, amellyel az egyesületnek együttműködési megállapodása van. Ha egy egyesület több parancsnoksággal is kötött megállapodást, akkor a székhelye szerinti tűzoltóságra kell benyújtania a pályázatát. A beérkezett pályázatok elbírálása május 29-ig megtörténik.

 

 

 

: